methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

 

Velkommen til «Oversatt betyr det»!

Denne tittelen er inspirert av Markusevangeliet. De siste ordene som Jesus ropte ut fra korset var: «Eloi! Eloi! lama sabaktani». Evangelisten Markus legger til ordene: «Oversatt betyr det: Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forlatt meg?»

papyrusMarkus oversetter ordene fra arameisk til gresk. Når vi leser teksten i en norsk bibel, er det igjen andre som har oversatt teksten for oss fra gresk til norsk. Det å oversette er alltid å foreta valg, noen ganger gode, andre ganger dårlige. Det er slike valg, som andre og jeg selv har tatt, som er tema på denne siden. Tyngdepunktet ligger på Det nye testamente, som jeg har undervist i på Det teologiske fakultet siden 1994.

Denne nettsiden er ment som en ressurs for teologi- og greskstudenter, samt andre som er interessert i bibeloversettelser. I tillegg til en oversikt over gresk språk, vil jeg publisere korte artikler i en blogg om den greske bibelteksten: Dens overlevering, fortolkning, språk, og Det nye testamentes omverden. Under Euthalius vil du bli kjent med et forsømt område innen bibelforskningen, nemlig hjelpetekster som er overlevert i greske bibelhåndskrifter fra antikken og middelalderen. Dette dreier seg om sammendrag, kapittellister og forfatterbiografier - ikke så ulikt det vi finner i mange moderne bibelutgaver. Materialet gir oss et innblikk i hvordan Bibelen ble lest og forstått for mer enn tusen år siden. Under Theophylakt vil jeg publisere utdrag fra en av de mest kjente kommentarene til Det nye testamentet i den gresktalende kirken.

Jeg kommer til å publisere nye artikler jevnlig, så du er velkommen tilbake senere.