methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

EUTHALIUS - 25. januar 2015
Sammendrag av 2. Johannesbrev [tilskrevet Euthalius]

Dette skriver han som en gammel mann til en frue og hennes barn. Bakgrunnen for brevet er dette: Han skrev brevet da han så at barna hennes levde rett i troen, og at mange vranglærere vandret omkring som sa at Kristi komme ikke var i kjødet. Og først roser han barna hennes for at de vandrer rett. Så, i det han lærer dem at mysteriet som angår oss ikke er nytt, formaner han dem igjen om kjærlighet og å forbli i læren som ble overlevert dem. Og nå lærer han at Antikrist er den som sier at Kristus ikke har kommet i kjødet. Og han beordrer dem til ikke å ta imot noen slike folk i huset, og til ikke å hilse på dem. Og slik avslutter han brevet.

 

 

Tilbake til Euthalius

Hjem