methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

EUTHALIUS - 24. januar 2015
Sammendrag av 3. Johannesbrev [tilskrevet Euthalius]

Brevet handler om gjestfrihet. Og først roser han Gaios, siden alle vitner om hans gjestfrihet, og han oppfordrer ham til å holde fast ved det samme forsett;
å ta imot og å sende brødrene videre. Og igjen priser han hans offer. Men han anklager Diotrefes for ikke å gi til de fattige, og for til og med å hindre andre [i å gjøre det], og for å komme med mange tåpeligheter. Slike folk er fremmede for sannheten, sier han, og de kjenner ikke Gud. Men han anbefaler Demetrios, idet han gir ham det beste vitnesbyrd.

 

 

Tilbake til Euthalius

Hjem