methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

Det nye testamentes omverden

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 23. juni 2018
Den rike mannen i Thomasevangeliet

Inneholder Thomasevangeliet Jesu ord i en mer opprinnelig form? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 25. mars 2018
Den kristne tidsregningen

Hva var den eldste form for tidsregning innenfor kirken? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 11. februar 2018
Abraham hebreeren

Hva er betydningen av navnet hebreer ifølge den greske bibeloversettelsen Septuaginta? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 16. juni 2017
Brev fra Oxyrhynchus

Hvordan kan antikke papyrusbrev kaste lys over Det nye testamentet? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 9. september 2016
Kyros' paradis

Hva er opprinnelsen til ordet «paradis»? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 11. juni 2016
Menneskesønnen og Den gamle av dager - om den greske oversettelsen av Daniels visjon

Bildet av Menneskesønnen i Daniels visjon har fått en særpreget utforming i den gamle greske oversettelsen. Hva er bakgrunnen for dette? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 16. mai 2016
Moses med horn

I eldre billedkunst kunne Moses bli avbildet med horn. Det blir ofte sagt at det skyldes en feiloversettelse i den latinske Vulgata. Stemmer dette? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 5. desember 2015
Anathema - en antikk forbannelsesformel

I Galaterbrevet erklærer Paulus at hans motstandere er «anathema». Hva ligger i dette ordet? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 10. august 2015
«Nero, den nye Sol» : om keiser Neros kjærlighet til Hellas

Bildet av Nero er mer mangfoldig enn det vi får inntrykk av hos de antikke kirkehistorikerne. Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 22. mars 2015
Sabinos' bønn

I Uppsala befinner det seg en underlig tekst der en ellers ukjent Sabinos ber om at hans fiender skal bli straffet. Hva kan denne teksten lære oss om miljøet der den ble til, senantikkens Egypt? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 15. mars 2015
Visdomsord fra scenen

Det blir ofte sagt at Paulus siterer Menander i 1 Korinterbrev. Hvem var Menander, og stemmer det at Paulus siterte ham? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 20. desember 2014
Korset i slavespråket

Hvilke assosiasjoner kunne ordet «kors» vekke hos en antikk leser? Vi går til den romerske komediedikteren Plautus. Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 7. november 2014
Septuaginta - hva kan den lære oss?

Hva kan studiet av Septuaginta lære oss, og hvorfor er det viktig? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 31. oktober 2014
Papyrusbrevene og Det nye testamentet

Hvordan kan den antikke brevlitteraturen kan kaste lys over Det nye testamentet? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 5. september 2014
Hva er Det nye testamentes omverden?

En innføring i Det nye testamentet har vanligvis med noe om konteksten for de nytestamentlige skriftene. Hva slags stoff er det her viktig å lære, og hvorfor? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN- 22. august 2014
Prologer

Innledningen til et verk hadde en spesielt viktig funksjon i antikken. Det fantes regler for hvordan slike skulle komponeres. Her kan du lese om hvordan denne tradisjonen brukes i bøker i Det nye testamentet.

 

 

 

Hjem