methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

DET NYE TESTAMENTETS OMVERDEN - 11. februar 2018
Abraham hebreeren

abraham

I Det nye testamentet er «hebreer» et viktig ord. Paulus sier at han er en «hebreer født av hebreere» εβραιος εξ εβραιων (Fil 3:5), og et brev til hebreerne er overlevert som et Paulusbrev.

Hva betyr så navnet «hebreer»? Den første gang det brukes i Det gamle testamentet er 1 Mosebok 14:13, rett etter at Abraham og hans slekt er kommet til Kanaan. Da omtales han som «hebreeren Abram», på hebraisk Avram ha-ivri.

I Egypt i hellenistisk tid skapte de gresktalende jødene der en fullstendig versjon av de jødiske skriftene på gresk. I denne oversettelsen forsøkte man å oversette ordet ivri, og gjenga Avram ha-ivri med det greske Αβραμ ο περατης/Abram ho perates. Det greske perates henger sammen med peran «bortenfor, på den andre siden». I den greske bibelen er altså Abram «han fra den andre siden». Sannsynligvis sikter ordet til at Abram kom fra den andre siden av Eufrat, fra Ur i Mesopotamia. Slik har de greske oversetterne forstått det hebraiske ordet. Hvorfor valgte de denne oversettelsen?

Oversettelsen er på ingen måte tilfeldig, men basert på kunnskap om det hebraiske språket. På hebraisk finnes det en rot som er knyttet til «den andre siden» som inneholder de samme konsonantene som ordet for «hebreer», roten ayin-bet-resh. Som verb finnes denne roten som avar «han krysset» (for eksempel en elv), mens «vadested» heter avarah. Den greske oversettelsen περατης/perates vitner derfor om at oversetterne som skapte den greske versjonen av Det gamle testamentet kunne bruke sine hebraiskkunnskaper på en kreativ måte, og at de strebet etter å oversette ordene i lys av hele fortellingen de inngikk i: Abraham er skildret som en vandrer, da er det nærliggende å tenke at det kommer til uttrykk i det adjektivet som beskriver ham.

Det er imidlertid rettet kritikk mot at «hebreer» virkelig skulle ha denne betydningen: Hvorfor skulle hebreerne bruke en selvbetegnelse som beskrev dem som «fremmede», som noen som kommer fra «den andre siden»?

Om vi ikke kan vite sikkert hvor det hebraiske ordet stammer fra, gir denne teksten oss likevel et lite blikk inn i de gamle oversetternes verksted.

---

Abraham reiser inn i Kanaan av Gustave Doré (wikiart.com).

 

Tilbake til blogg

Hjem