methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

Adverb

Adverbet er et ord som beskriver verbalhandlingen:

Τρυφων περιπατει καλως «Tryfon går vakkert omkring»

Den greske adverbsendelsen er ως. Adverb kan dannes på grunnlag av adjektiv ved å erstatte adjektivendelsen ος med ως: φιλος «kjær» (adjektiv)  > φιλως «kjærlig» (adverb). πικρος «bitter» (adjektiv) > πικρως «bittert» (adverb).

εκλαυσεν πικρως «han gråt bittert»

Adverb kan også ha en annen form, slik som νυν «nå» og σημερον «i dag». Ofte kan et adjektiv i intetkjønn entall akkusativ brukes som adverb, slik som μονον «bare»:

μη φοβου, μονον πιστευε «frykt ikke, bare tro!»

Adverb kan regnes som ubøyelige. Dersom man vil sette et adverb i komparativ eller superlativ brukes intetkjønnsformer av det tilsvarende adjektivet. I komparativ brukes intetkjønn akkusativ entall: σοφωτερον «på en visere måte». I superlativ brukes intetkjønn akkusativ flertall: σοφωτατα «på den viseste måte».

 

 

 

Tilbake til Gresk

Hjem