methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

DET NYE TESTAMENTETS OMVERDEN - 5. desember 2015
Anathema - en antikk forbannelsesformel

kore

I begynnelsen av Galaterbrevet erklærer Paulus at dersom noen forkynner et evangelium som strider mot det han selv forkynner, er denne personen forbannet: αναθεμα εστω/anathema esto «la han være forbannet» (Gal 1:8). Hva ligger i ordet αναθεμα/anathema?

Ordet har i utgangspunktet ikke noe med «forbannelse» å gjøre. Det er et substantiv avledet av verbet ανατιθημι/anatithemi «å stille opp, henge opp». I antikken ble dette verbet formelaktig brukt om gaver til guddommen som ble plassert eller hengt opp i tempelet, slik som i denne innskriften fra Delfi (480 f. Kr.) som var plassert på sokkelen til en trefot:

Γελων ο Δεινομενεος ανεθηκε τωπολλωνι Συρακοσιος
Gelon fra Syrakus, sønn av Deinomenes, viet (ανεθηκε) denne til Apollon

Hvordan kan et ord som betegner en gave til en guddom også brukes om noe som er forbannet? Vi finner en antydning om hvordan ordet kunne få denne betydningen i flere tekster fra antikken som inneholder forbannelser. En tekst fra Knidos i Lilleasia (1. århundre f. Kr.) bruker nettopp verbet ανατιθημι/anatithemi. Her forbanner en kvinne en mann som har rettet falske anklager mot henne:

Ανατιθημι Δαματρι και Κουρα τον κατ εμου ειπαντα οτι εγω τω εμω ανδρι φαρμακα ποιω θανασιμα. παρα Δαματρα πεπρημενος μετα των αυτου ιδιων παντων εξαγορευων, και μη τυχη ευιλατου Δαματρος και Κουρας μηδε των θεων των παρα Δαματρος

Jeg vier (ανατιθημι) til Demeter og Kore han som har sagt om meg at jeg lager dødbringende gift til min mann. Fremfor Demeter, fortært av feber, sammen med alle sine, skal han bekjenne, og måtte ikke Demeter eller Kore eller noen av gudene hos Demeter vise seg nådige!

Mannen som har anklaget kvinnen vies som gave til Demeter og Kore, underverdens herskerinne. I sin tolkning av innskriften peker den tyske klassiskfilologen Walther Janell på at det å bli overgitt til disse gudinnene er ensbetydende med døden. Verbet ανατιθημι/anatithemi brukes her i en sjangeren «forbannelse», som har en helt annen funksjon enn innskriftene på tempelgavene. Det er bare tanken om å overgi noe eller noen som forbinder de to sjangerne.

Vi ser at verbet ανατιθημι/anatithemi ikke nødvendigvis er et negativt ladet ord i det greske språket, men at betydningen er avhengig av konteksten. Det tilsvarende substantivet αναθεμα/anathema «det som er oppstilt» er i utgangspunktet nøytralt. Når vi leser αναθεμα εστω i Galaterbrevet, fremgår det imidlertid av konteksten at Paulus bruker det i en negativ betydning, slik som ordet også kom til å bli brukt senere i kirkehistorien og frem til vår egen tid.

---

Innskriftene er gjengitt etter Walther Janell, Ausgewählte Inschriften, Berlin 1906, side 97 og 123. Janell ser en språklig sammenheng mellom Paulus-teksten og innskriften fra Knidos uten at han med dette vil si at Paulus er avhengig av greske forbannelsesinnskrifter. – Det finnes også andre paralleltekster: I den greske oversettelsen av Det gamle testamentet kan αναθεμα betegne det som er viet til Herren, slik som byen Jeriko før den ble ødelagt: και εσται η πολις αναθεμα ... Κυριω Σαβαωθ (Jos 6:17). -- En berømt tekst som tilhører sjangeren forbannelse, og som inneholder kristne elementer, er Sabinos' bønn. -- Bildet er en statue av Persefone (Kore) fra det 5. århundre før Kristus, funnet i Tarent. Nemracc via Wikimedia Commons.

 

 

Tilbake til blogg

Hjem