methermenevomenon

 

τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

Blogg

OVERLEVERING - 7. juli 2019
«Gi keiserens det keiserens er». Ord av Jesus i Markus- og Thomasevangeliet

Hvem av de to inneholder Jesu ord i den mest opprinnelige form? Les mer her

 

SPRÅKET - 25. desember 2018
Fra de gamle oversetternes verksted

Kan vi stole på de gamle bibeloversettelsene? Les mer her

 

OVERLEVERING - 28. oktober 2018
Har vi originalmanuskriptene til Bibelens bøker?

Vi pleier å verdsette originalen høyere enn en kopi. Men har vi originalmanuskriptet til noen av Bibelens bøker? Les mer her

 

SPRÅKET - 30. september 2018
«I min fars hus»

Hva sa ifølge Lukasevangeliet Jesus til foreldrene sine? Les mer her

 

SPRÅKET - 26. august 2018
To ord for tid

Hva er forskjellen på de to greske ordene for tid? Les mer her

 

OVERLEVERING - 14. juli 2018
«Gå bak meg!»

Brukte Jesus de samme ordene overfor Peter og djevelen? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 23. juni 2018
Den rike mannen i Thomasevangeliet

Inneholder Thomasevangeliet Jesu ord i en mer opprinnelig form? Les mer her

 

SPRÅKET - 6. mai 2018
Brudd på språkets regler

Fra tid til annen brytes språkets regler. Men er det mulig å finne en grunn til at reglene brytes? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 25. mars 2018
Den kristne tidsregningen

Hva var den eldste form for tidsregning innenfor kirken? Les mer her

 

SPRÅKET - 25. februar 2018
Grekere og romere i Romerbrevet

Hvordan skal vi gjengi navnene i Romerbrevet på norsk? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 11. februar 2018
Abraham hebreeren

Hva er betydningen av navnet hebreer ifølge den greske bibeloversettelsen Septuaginta? Les mer her

 

SPRÅKET - 31. desember 2017
En undertekst i Lukasevangeliet

Hvorfor skriver Lukas i en særegen stil i Jesu fødselshistorie? Les mer her

 

OVERLEVERING - 20. november 2017
Engelen i Getsemane

Fortalte Lukas om en engel i Getsemane? Les mer her

 

FORTOLKNING - 5. november 2017
«Håndskriftet mot oss»

Hva mener Paulus med cheirografon i Kolosserbrevet? Les mer her

 

FORTOLKNING - 18. september 2017
Yndlingsdisippelen

Hva forteller Johannesevangeliet oss om Yndlingsdisippelens skjebne? Les mer her

 

SPRÅKET - 5. august 2017
To ord for «folk»

Hva ligger i de to vanligste ordene for «folk» i Det nye testamentet? Les mer her

 

SPRÅKET - 16. juli 2017
Det tidløse uttrykket

Det greske språket bruker ulike tider for å uttrykke allmenne sannheter. Les mer her

 

OVERLEVERING - 1. juli 2017
De greske ordene i Thomasevangeliet

Hva forteller de greske ordene i Thomasevangeliet om overleveringen av Jesu ord? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 16. juni 2017
Brev fra Oxyrhynchus

Hvordan kan antikke papyrusbrev kaste lys over Det nye testamentet? Les mer her

 

OVERLEVERING - 21. mai 2017
Hvem er «vi» i Apostelgjerningene?

Hva betyr det når det forfatteren av Apostelgjerningene sier «vi»? Les mer her

 

FORTOLKNING - 9. april 2017
Den førstefødte

Hva ligger i uttrykket «alt det skaptes førstefødte» i Kolosserbrevet? Les mer her

 

FORTOLKNING - 5. mars 2017
«En kvinne kledd i solen»

Hvem er kvinnen i Johannes' visjon? Les mer her

 

SPRÅKET - 10. februar 2017
En jødisk versjon av Det nye testamentet

Kan de greske ordene i Det nye testamentet best gjengis på hebraisk? Les mer her

 

OVERLEVERING - 20. januar 2017
Seeren i Kolossae

Hva gjorde den navnløse som Paulus beskriver i Kolosserbrevet? Les mer her

 

OVERLEVERING - 31. desember 2016
Skrev Johannes om Treenigheten? J. A. Bengel om overleveringen av Johannesbrevet

Skrev Johannes om Treenigheten? Er det mulig å trekke noen konklusjoner bare på grunnlag av tekstens struktur? Les mer her

 

OVERLEVERING - 7. desember 2016
Paradiset i tid og rom

Sier bibelteksten noe om hvor Paradiset var? Les mer her

 

OVERLEVERING - 6. november 2016
«Brødrene» og «vennene» - «tollerne » og «hedningene»

Et vers i Berprekenen har en mangfoldig overlevering. Hva kan grunnene være? Les mer her

 

FORTOLKNING - 9. oktober 2016
Vold mot Gudsriket?

Er det Gudsriket som «trenger seg fram» eller blir det selv utsatt for vold? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 9. september 2016
Kyros' paradis

Hva er opprinnelsen til ordet «paradis»? Les mer her

 

OVERLEVERING - 15. august 2016
Nympha fra Laodikea - et fragmentarisk bilde

Hvem var Nympha fra Laodikea, og hvorfor er overleveringen om denne personen flertydig? Les mer her

 

OVERLEVERING - 14. juli 2016
To versjoner av Aposteldekretet

Aposteldekretet (Apg 15:29) gir regler for rett livsførsel. Dekretet er imidlertid overlevert i ulike versjoner. Hvorfor? Les mer her

 

FORTOLKNING - 28. juni 2016
Oppstandelse eller oppvekkelse? Om det greske verbet εγειρω.

Kan vi lese ut fra grunnteksten hvem de første kristne tenkte seg var den handlende part i oppstandelsen fra de døde? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 11. juni 2016
Menneskesønnen og Den gamle av dager - om den greske oversettelsen av Daniels visjon

Bildet av Menneskesønnen i Daniels visjon har fått en særpreget utforming i den gamle greske oversettelsen. Hva er bakgrunnen for dette? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 16. mai 2016
Moses med horn

I eldre billedkunst kunne Moses bli avbildet med horn. Det blir ofte sagt at det skyldes en feiloversettelse i den latinske Vulgata. Stemmer dette? Les mer her

 

OVERLEVERING - 23. april 2016
«Det vi så med våre øyne...» Muratoris fragment om Johannes

Hva sier den ukjente forfatteren av Muratoris fragment om Johannes? Hvorfor mener han evangeliet fortjener en plass i Det nye testamentet? Les mer her

 

OVERLEVERING - 27. mars 2016
Er det en mening i rekkefølgen i Paulusbrevene?

Den ellers ukjente Euthalius så en mening i hvordan Paulusbrevene er ordnet. Les mer her

 

OVERLEVERING - 26. mars 2016
Paulusbrevene som 'system'

Finnes det en dypere mening i hvordan Paulusbrevene er ordnet? Les mer her

 

SPRÅKET - 14. mars 2016
«Han som kommer» - om tidløse verbformer

De greske partisippene er i utgangspunktet tidsnøytrale, og kan derfor oversettes på flere ulike måter. Les mer her

 

SPRÅKET - 21. februar 2016
«Fortell det også til oss...» - en gresk uttrykksmåte i Paulusbrevene

Et gresk idiom som finnes allerede hos Homer kan kaste lys over steder hos Paulus. Les mer her

 

FORTOLKNING - 2. februar 2016
Å selge menneskesjeler

I Åpenbaringsboken skildres hvordan man handlet med menneskers sjeler i Romerriket. Hva ligger i dette? Les mer her

 

OVERLEVERING - 17. januar 2016
Euthalius' bønn

I en gren av overleveringen av Det nye testamentet er det overlevert en bønn som stammer fra en av dets utgivere. Les mer her

 

OVERLEVERING - 24. desember 2015
Hva var englenes budskap?

Hymnen som englene synger til gjeterne ved Betlehem kan gjengis på ulike måter. Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 5. desember 2015
Anathema - en antikk forbannelsesformel

I Galaterbrevet erklærer Paulus at hans motstandere er «anathema». Hva ligger i dette ordet? Les mer her

 

SPRÅKET - 8. november 2015
Metanoeo - å vende om?

Et viktig ord i Det nye testamentet er metanoeo. Hva er ordet sammensatt av, og hvordan skal vi oversette det? Les mer her

 

OVERLEVERING - 17. oktober 2015
De ukjente skriverne

En viktig fase i overleveringen av Det nye testamentet er inndelingen av teksten i meningsenheter. Les mer her

 

SPRÅKET - 28. september 2015
Det greske språket i Afghanistan

En innskrift fra det som i dag er Afghanistan har likhetstrekk med Det nye testamentets språk. Les mer her

 

FORTOLKNING - 12. september 2015
Livets tre - ett enkelt tre?

Hvordan skal vi tenke oss geografien i Det nye Jerusalem? Les mer her

 

SPRÅKET - 1. september 2015
«Simultaneum» - et glemt trekk ved Åpenbaringsboken

Teologen Johann Albrecht Bengel gjorde flere observasjoner i sitt studium av Åpenbaringsboken som fortjener oppmerksomhet også i dag. Les mer her

 

OVERLEVERING - 22. august 2015
Hva het den rike mannen?

Det er mange navnløse personer i evangeliene. Ikke alle har kunnet slå seg til ro med dette. Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 10. august 2015
«Nero, den nye Sol» : om keiser Neros kjærlighet til Hellas

Bildet av Nero er mer mangfoldig enn det vi får inntrykk av hos de antikke kirkehistorikerne. Les mer her

 

SPRÅKET - 20. juli 2015
Dobbeltnavnet

Mange personer i Det nye testamentet har to navn. Dette forteller oss noe om hvordan Det nye testamentet gjenspeiler et flerkulturelt samfunn der navnene ble oversatt til nye språk. Les mer her

 

SPRÅKET - 10. juli 2015
Navn fra fremmede språk

Hva skjedde med navn fra fremmede språk som ble tatt opp i det greske språket i oldtiden? Les mer her

 

SPRÅKET - 29. juni 2015
Det greske språket i Nubia

Kong Silkos greske innskrift fra tempelet i Talmis kan vitne om at skriveren tenkte på et annet språk enn gresk. Les mer her

 

SPRÅKET - 19. juni 2015
Gresk fra solgudens tempel - kong Silkos innskrift

I det gamle Nubia befinner det seg en innskrift som forteller oss en hel del om hvordan det greske språket ble brukt i det greske språkområdets yttergrenser. Les mer her

 

FORTOLKNING - 12. juni 2015
Slørets makt - om tolkningen av 1 Korinterbrev 11

Hvorfor kaller Paulus kvinnens hodebekledning for en «makt» i 1 Kor 11:10? Les mer her

 

FORTOLKNING - 2. juni 2015
«Han som sitter på tronen»

Hvem er «han som sitter på tronen» i Åpenbaringsboken 20:11? Les mer her

 

FORTOLKNING - 26. mai 2015
Lys og mørke

«Mørke» kan for oss simpelthen bety fravær av lys. Gjelder denne betydningen også i Johannesevangeliet? Tolkningen av Joh 1:5 henger sammen med dette spørsmålet. Les mer her

 

SPRÅKET - 18. mai 2015
Brev fra fortiden

Et antikt brev funnet i Attika i 1888 er et av de eldste greske brevene vi har. Hva kan dette brevet lære oss om brevstilen i antikken? Les mer her

 

OVERLEVERING - 11. mai 2015
Kamelen og nåløyet

Kamelen nevnes flere steder i Det nye testamentet. Det er imidlertid omdiskutert hva ordet sikter til. Les mer her

 

SPRÅKET - 4. mai 2015
Bokstaven H i det greske alfabetet

Bokstaven H betegner på gresk en vokal, men i vårt alfabet er det en konsonant. Hva er grunnen til dette, og hva kan studiet av denne bokstaven lære oss om alfabetets historie? Les mer her

 

FORTOLKNING - 26. april 2015
«I Faderens favn»

En verbform i Johannesprologens siste vers kan oversettes enten som nåtid eller som fortid. Hvilken oversettelse er mest sannsynlig? Les mer her

 

OVERLEVERING - 19. april 2015
Johannes og jomfrufødselen

Det blir ofte sagt at evangelisten Johannes ikke kjenner tradisjonen om at Jesus var født av en jomfru. Ikke alle er enige i dette. Les mer her

 

FORTOLKNING - 12. april 2015
Advarsel mot avgudene - om tolkningen av 1 Joh 5:21

I sluttverset av 1 Johannesbrev advarer Johannes mot «avgudene». Hva sikter han til med dette ordet? Les mer her

 

OVERLEVERING - 5. april 2015
Hvor slutter setningen?

Enkelte steder i Det nye testamentet må vi selv finne ut hvor en setning slutter og en ny setning begynner. Hvilke kriterier kan vi bruke? Les mer her

 

FORTOLKNING - 29. mars 2015
«Han vet ikke hvordan» - om å oversette αυτος

Ordet αυτος har flere ulike betydninger. Hvordan vi oversetter dette ene ordet er ikke uvesentlig for tolkningen av en tekst. Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 22. mars 2015
Sabinos' bønn

I Uppsala befinner det seg en underlig tekst der en ellers ukjent Sabinos ber om at hans fiender skal bli straffet. Hva kan denne teksten lære oss om miljøet der den ble til, senantikkens Egypt? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 15. mars 2015
Visdomsord fra scenen

Det blir ofte sagt at Paulus siterer Menander i 1 Korinterbrev. Hvem var Menander, og stemmer det at Paulus siterte ham? Les mer her

 

OVERLEVERING - 7. mars 2015
«Og jeg stilte meg på havets strand»

I Åpenbaringsboken 12:17 er teksten overlevert i to varianter. Hvem er det som stilte seg på havets strand? Les mer her

 

OVERLEVERING - 28. februar 2015
Paradiselvene som symbol

Paradiselvene i 1. Mosebok ble tolket symbolsk i den tidlige kirken. Hva var tekstens opprinnelige mening, og hvordan ble den omtolket? Les mer her

 

OVERLEVERING - 21. februar 2015
Δια τι; «Hvorfor?» - en gammel innledning til Paulusbrevene

I mange manuskripter som inneholder Paulusbrevene er det også overlevert en kort notis som underlig nok stiller spørsmålet om hvorfor disse brevene kalles for Paulusbrevene. Les mer her

 

OVERLEVERING - 14. februar 2015
Bios-sjangeren

Også bibelmanuskriptene tar hensyn til den nære forbindelsen mellom en forfatters liv og hans verk. Les mer her

 

FORTOLKNING - 7. februar 2015
«Se!» - et signal i den nytestamentlige teksten.

Ordet ιδου, «se!» brukes ofte i Det nye testamentet. Hva er dets funksjon? Les mer her

 

FORTOLKNING - 31. januar 2015
«The passive kernel» - fortolkning gjennom setningstyper

Det greske språket har, slik som norsk, også en passiv konstruksjon. På grunn av et særtrekk i det greske språksystemet er imidlertid ikke alle slike konstruksjoner entydige. Dette har konsekvenser for hvordan den nytestamentlige teksten kan oversettes. Les mer her

 

FORTOLKNING - 24. januar 2015
«The linking kernel» - fortolkning gjennom setningstyper

Noen hevder at Johannes i prologen sier «Ordet var en gud». Er det noe i dette? Vi ser på dette problemet i lys av greske setningstyper. Les mer her

 

FORTOLKNING - 17. januar 2015
«Ny»

Det nye testamentet bruker to ord med betydningen «ny», kainos og neos. Det er imidlertid ikke likegyldig når man bruker det ene og når man bruker det andre ordet. Hva er forskjellen mellom de to? Les mer her

 

FORTOLKNING - 10. januar 2015
«Å bli født på ny»

I samtalen med Nikodemus sier Jesus at det er nødvendig å bli «født på ny» for å se Guds rike. Hva ligger i dette språklige bildet? Les mer her

 

FORTOLKNING - 3. januar 2015
«Å seire»

I Åpenbaringsboken konstruerer Johannes verbet «å seire» på flere ulike måter. Sannsynligvis reflekterer disse konstruksjonene ulike betydningsnyanser. Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 20. desember 2014
Korset i slavespråket

Hvilke assosiasjoner kunne ordet «kors» vekke hos en antikk leser? Vi går til den romerske komediedikteren Plautus. Les mer her

 

OVERLEVERING - 13. desember 2014
Codex Sinaiticus

Codex Sinaiticus blir av mange regnet som et av de viktigste håndskriftene til Det nye testamentet. Det har imidlertid et mangfoldig innhold, og inneholder flere tillegg til den nytestamentlige teksten. Les mer her

 

FORTOLKNING - 6. desember 2014
Perikopen - en del av bibelteksten

En perikope er en del av en bibeltekst, og inndelingen i perikoper forutsetter et tolkningsarbeid. Kan vi stole på de inndelingene som bibelutgavene har? Les mer her

 

SPRÅKET - 28. november 2014
Åpenbaringsbokens gresk

Det blir ofte sagt at Åpenbaringsboken inneholder mange språklige feil. Stemmer dette? Les mer her

 

SPRÅKET - 22. november 2014
Varianter av nytestamentlig gresk

Innenfor Det nye testamentet finnes det ulike språklige nivåer. Hvordan er det mulig for oss å se disse nivåene, og hva kan dette studiet lære oss? Les mer her

 

SPRÅKET - 15. november 2014
Et språklig mellomsjikt

Det blir ofte sagt at Det nye testamentet er skrevet på et folkespråk. Stemmer dette? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 7. november 2014
Septuaginta - hva kan den lære oss?

Hva kan studiet av Septuaginta lære oss, og hvorfor er det viktig? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 31. oktober 2014
Papyrusbrevene og Det nye testamentet

Hvordan kan den antikke brevlitteraturen kan kaste lys over Det nye testamentet? Les mer her

 

OVERLEVERING - 24. oktober 2014
Freer-logiet - et tillegg til Markusevangeliet

I et gresk bibelhåndskrift fra oldtidens Egypt finner vi en dialog mellom den oppstandne Jesus og disiplene. Teksten regnes som et tillegg til evangeliet, men er interessant lesning i seg selv. Det er et eksempel på den samme sjangeren som vi finner i Thomasevangeliet og i Maria Magdalenas evangelium: Samtaler med den oppstandne. Les mer her

 

OVERLEVERING - 17. oktober 2014
Glosser

Bibelforskerne snakker ofte om glosser, og sier at glosser noen steder har sneket seg inn i bibelteksten. Hva er en glosse, og hvordan kan vi gjenkjenne dem? Les mer her

 

FORTOLKNING - 10. oktober 2014
Den greske genitiv er ikke som den norske

Vi kan komme til å gjøre feil dersom vi alltid gjengir en gresk genitiv med en norsk genitiv. En gresk genitiv kan ha flere, nærmest motsatte betydninger. Dette får konsekvenser for hvordan bibelteksten oversettes. Les mer her

 

OVERLEVERING - 3. oktober 2014
Vers som mangler

Dersom vi bruker Bibelselskapets 2011-oversettelse, vil vi merke at noen bibelvers mangler. Hva er bakgrunnen for dette? Les mer her

 

FORTOLKNING - 26. september 2014
Apokalypse

Apokalypse-sjangeren var en viktig sjanger i den tidlige kirken. Hvordan kan vi vite at en tekst er en apokalypse? Les mer her

 

SPRÅKET - 19. september 2014
Fra attisk til koiné - og tilbake

En teolog som har lært koiné-gresk for å lese Det nye testamentet vil ikke lett kunne lese en oldkirkelig forfatter fra 300-tallet som Eusebius. Man føler at man går inn i en annen språkverden, selv om språket fremdeles er gresk. Forklaringen ligger i at de lærde dyrket en språkform som forlengst var utdødd. Les mer her

 

FORTOLKNING - 12. september 2014
Jerusalem

Byen Jerusalem har i Det nye testamentet to navn. Hva er bakgrunnen for dette? Finnes det noe mønster i vekslingen mellom de to navnene? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 5. september 2014
Hva er Det nye testamentes omverden?

En innføring i Det nye testamentet har vanligvis med noe om konteksten for de nytestamentlige skriftene. Hva slags stoff er det viktig å lære, og hvorfor? Les mer her

 

FORTOLKNING - 29. august 2014
Hvem sier hva?

I mange norske bibelutgaver er «han svarte og sa» en fast formel. Hvorfor blir direkte tale ofte introdusert slik, og hva kan dette fortelle oss? Les mer her

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 22. august 2014
Prologer

Innledningen til et verk hadde en spesielt viktig funksjon i antikken. Det fantes regler for hvordan slike skulle komponeres. Her kan du lese om hvordan denne tradisjonen brukes i bøker i Det nye testamentet.

 

FORTOLKNING - 12. august 2014
Som en due

I beretningen om Jesu dåp skriver Markus at Ånden kom ned over ham «som en due». Dette uttrykket kan imidlertid tolkes på flere måter. Les om hvordan her

 

OVERLEVERING - 25. juli 2014
Minuskler og majuskler?

Det nye testamente er overlevert i et stort antall håndskrifter. Disse blir omtalt med en rekke tekniske termer. Noen av de vanligste er «majuskler» og «minuskler». Her forklarer jeg hva dette er. Les mer her

 

SPRÅKET - 28. juni 2014
Hva er koiné?

Teologer snakker ofte om «koiné» eller «koiné-gresk». Dette er en egen form for gresk som var særlig viktig for den kristne litteraturen i antikken. Jeg vil her gi en kort forklaring på hva koiné-gresk er. Les mer her

 

FORTOLKNING - 19. juni 2014
Hvorfor gresk?

Hvorfor skal man lære gresk? Det vil være feil å si at de som ikke kan gresk ikke forstår budskapet i Det nye testamentet. Selvsagt er det mulig å tolke en tekst uten å bruke grunnspråket, men kjennskap til grunnspråket kan i mange tilfeller være nødvendig for å avdekke tekstens opprinnelige mening og budskap. Les mer her

 

 

Hjem