methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

DET NYE TESTAMENTES OMVERDEN - 16. juni 2017
Brev fra Oxyrhynchus

funerary statue

For å forstå en tekst er det viktig å kjenne sjangeren den er skrevet i, og for å kjenne sjangeren er det nødvendig å kjenne flere tekster som tilhører sjangeren. Kunnskapen vår om antikke sjangere ble beriket på begynnelsen av 1900-tallet, da engelskmennene Grenfell og Hunt gjorde utgravninger i den egyptiske oldtidsbyen Oxyrhynchus. De fant omkring en halv million papyrusfragmenter, mange av dem brev. Her er et av brevene de fant, og vi skal se hvordan det kan kaste lys over tekstene i Det nye testamentet.

Θεων Τυραννωι τωι τιμιωτατωι πλειστα χαιρειν
Ηρακλειδης ο αποδιδους σοι την επιστολην εστιν μου αδελφος.
διο παρακαλω σε μετα πασης δυναμεως εχειν αυτον συνεσταμενον.
ηρωτησα δε και Ερμιαν τον αδελφον δια γραπτου ανηγεισθαι σοι περι τουτου.
χαριεσαι δε μοι τα μεγιαστα εαν σου της επισημασιας τυχηι.
προ δε παντων υγιαινειν σε ευχομαι αβασκαντως τα αριστα πραττων.
ερρωσο. (Brev fra Oxyrhyncus, 1. årh)

Theon hilser den høyt ærede Tyrannos.
Heraklides som bringer deg dette brevet er min bror.
Derfor ber jeg deg meget innstendig å la ham bli anbefalt for deg.
Jeg har også spurt Hermias, broren, gjennom et brev om å fortelle deg om ham.
Det ville glede meg stort om han kunne få din velvilje.
Fremfor alt ønsker jeg at du er ved god helse og uhindret har stor fremgang.
Lev vel.

Vi ser av brevet at det tilhører sjangeren anbefalingsbrev, en sjanger som vi også bruker i dag. Av adressen på baksiden av papyrusfragmentet kommer det frem at Tyrannos er en embetsmann i Oxyrhynchus, en διοικητης/dioiketes. Theon forsøker å gi sin bror innpass hos ham, og vi ser av brevet at han arbeider med flere «kommunikasjonslinjer» samtidig. Vi vet ikke hva som var målet for besøket hos embetsmannen. Mye har vært kommunisert utenfor dette brevet; dette er en del av brevets natur. Brevet er «et stykke liv», i motsetning til et litterært verk er brevet ikke skrevet for en allmenn leser, men for å fylle en bestemt funksjon i det virkelige livet. Sammenvevningen av brev og liv kommer også frem ved at den anbefalte personen selv er bærer av brevet.

Hvor finner vi paralleller til dette i Det nye testamentet?

Et eksempel er Filemonbrevet, der Paulus anbefaler Onesimos for Filemon. Ifølge notisene som finnes i greske middelaldermanuskripter til Det nye testamentet var det Onesimos selv som var bærer av brevet, slik som tilfelle var i brevet fra Oxyrhynchus: εγραφη απο Ρωμης δια Ονησιμου του οικετου «skrevet fra Roma (og sendt) gjennom slaven Onesimos» (slik i håndskriftet L).

Også i Romerbrevet finner vi elementer av den samme sjangeren. Mot slutten av brevet anbefaler Paulus diakonen Føbe, «vår søster, som også er diakon i forsamlingen i Kenchreai» (την αδελφην ημων, ουσαν και διακονον της εκκλησιας της εν Κεγχρεαις, 16:1). Romerne blir bedt om å «bistå henne i den sak hun måtte trenge dere» (παραστητε αυτη εν ω αν υμων χρηζη πραγματι, 16:2). Slik som i brevet fra Oxyrhynchus er det også et anliggende som vi ikke får vite noe mer om. Om vi fortsetter å trekke linjer mellom Romerbrevet og brevet fra Oxyrhynchus, kan det se ut som var Føbe selv, den anbefalte, som brakte Romerbrevet til Roma. En slik tradisjon har i alle tilfelle blitt formidlet av skriverne av flere greske middelaldermanuskripter, som etter Romerbrevet har føyd til notisen εγραφη απο Κορινθου δια Φοιβης «skrevet fra Korint (og sendt) gjennom Føbe» (slik i minuskel nr. 35). Kanskje formidler disse notisene gamle tradisjoner om hvem som overrakte brevene til mottakerne. En annen mulighet er at skriverne i middelalderen har funnet ut dette selv gjennom å studere brevteksten i lys av hva de visste om antikkens brevkultur.

Det store materialet med antikke brev har gitt oss kunnskap om antikkens brev, og dermed kastet lys over brevene i Det nye testamentet. Parallelmaterialet som ble funnet på begynnelsen av 1900-tallet kan ikke gi oss alle de historiske detaljene som de nytestamentlige brevene tier om, men de kan hjelpe oss å forstå hvilken funksjon brevene hadde i det virkelige livet.

---
Om Paulus anbefaler Føbe på slutten av Romerbrevet, betyr det bare at brevet her har et element av sjangeren anbefalingsbrev på slutten. Sjangerblanding kunne forekomme i antikken slik som hos oss. – For mer om Oxyrhynchus og den kulturen vi har fått kjennskap til gjennom utgravningene, se Livia Capponi, Roman Egypt, Bristol Classical Press 2011. – Sluttnotisene i middelaldermanuskriptene som vises til over er lett tilgjengelig i standardutgaven av den engelske King James-bibelen. – Brevet fra Oxyrhynchus er gjengitt etter Hans Lietzmann, Griechische Papyri, Berlin 1934, nr. 3). - Bildet er en statue i full størrelse, sannsynligvis fra Oxyrhynchus, 3/4. århundre e. Kr. Boston, Museum of Fine Arts (educators.mfa.org).

 

 

Tilbake til blogg

Hjem