methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

FORTOLKNING - 10. oktober 2014
Den greske genitiv er ikke som den norske

Den greske genitiv er ikke som norsk genitiv. Fra norsk er vi vant til at genitiv betegner eierskap eller tilhørighet, som i «Peters hus».  På gresk har imidlertid genitiv en bredere betydning. Dette får noen steder konsekvenser for tolkningen av teksten. Her skal vi se på et slikt sted.

I Åpenbaringsboken 1:9 møter vi uttrykket «Jesu vitnesbyrd» την μαρτυριαν Ιησου. Uttrykket er sammensatt av substantivet την μαρτυριαν «vitnesbyrdet» og navnet Ιησου «Jesu» i genitiv. Johannes bruker uttrykket for å angi grunnen til at han kom til Patmos.

Jeg, Johannes, som er deres bror og sammen med dere har del i trengslene og riket og utholdenheten i Jesus, jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus. (2011)

Når vi går til ulike bibeloversettelser, ser vi imidlertid at disse ordene er oversatt ulikt:

Jeg, Johannes som er deres bror, og som har del med dere i trengselen og riket og Jesu Kristi tålmodighet, var på den øya som kalles Patmos, for Guds Ords skyld og for Jesu Kristi vitnesbyrds skyld. (Bibelen Guds Ord, 1997)

At Bibelen Guds Ord også har med «Kristi», er å regne som en mindre forskjell. Forskjellen skyldes at de to oversettelsene her har basert seg på ulike manuskripter (tekstvarianter). Imidlertid har de to oversettelsene også gjengitt den aktuelle genitivformen ulikt, og dette er en mer vesentlig forskjell: I den første oversettelsen heter det «vitnesbyrdet om Jesus», altså et vitnesbyrd som Johannes selv avlegger. Da er det nærliggende å tenke at Johannes er blitt sendt i eksil på Patmos fordi han selv har forkynt Guds ord og vitnet om Jesus.

I den andre oversettelsen er det derimot Jesus Kristus som avlegger vitnesbyrdet. Da er det mulig å tolke både «Guds ord» og «Jesu Kristi vitnesbyrd» som budskapet i selve Åpenbaringsboken: Budskapet kommer fra Gud, og er bevitnet av Jesus selv.

Denne tolkningen stemmer overens med ordene til slutt i Åpenbaringsboken der Jesus beskrives som «han som vitner dette», ο μαρτυρων ταυτα (22:20).

Begge oversettelsene (Jesu vitnesbyrd/vitnesbyrdet om Jesus) er grammatisk sett mulige, ettersom den greske genitiven har en bredere betydning enn norsk genitiv.

Den britiske språkforskeren Leonard Palmer har gitt en god beskrivelse av den greske genitiv. Han sier at genitiv betegner den sfæren som noe befinner seg innenfor. Hans eksempel er πολεμος Αχαιων «Akaiernes krig». Dette uttrykket har et stort betydningspotensial på gresk: Det kan for det første vise til en krig som akaierne selv kjemper (såkalt subjektiv genitiv). Det kan også vise til en krig mot Akaierne (såkalt objektiv genitiv). Uttrykket betyr kort sagt bare en «Akaier-krig», en krig som har noe med Akaierne å gjøre. Det er konteksten som derfor må avgjøre oversettelsen.

Vi vender tilbake til Åpenbaringsboken. Nå vet vi at uttrykket την μαρτυριαν Ιησου egentlig betyr «Jesus-vitnesbyrdet», og at vi selv må tolke det i lys av hele boken.

Selv synes jeg slutten på boken veier tungt: Jesus er her selv «han som vitner» (22:20). Også helt i begynnelsen av boken vitner Johannes om «Guds ord og Jesu Kristi vitnesbyrd» som noe Johannes har sett («alt det han så», οσα ειδεν, 1:4). Det gir god mening at Johannes viser til «Jesu vitnesbyrd» både i begynnelsen og i slutten av boken. Jeg tror derfor at oversetterne av Bibelen Guds Ord her har truffet godt.

 

Tilbake til blogg

Hjem