methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

SPRÅKET - 28. september 2015
Det greske språket i Afghanistan

alexandria-archosia

I april 1958 fant en afghansk lærer en innskrift i Kandahar i Syd-Afghanistan. Den tospråklige innskriften, gresk og arameisk, var en kunngjøring fra den nordindiske kong Asoka (også kjent som Piodasses, 304-232 før Kristus). Det er den østligste greske innskriften fra oldtiden som eksisterer, og et av mange vitnesbyrd om at den greske kulturen levde videre i Østen etter Aleksander den stores erobringer. Innskriften kan dateres til omkring år 250 f. Kr., fra tiden etter at Asoka hadde sluttet seg til buddhismen. I innskriften gir kongen regler for hvordan man skal leve et godt liv:

Δεκα ετων πληρηθεντων βασιλευς Πιοδασσης ευσεβειαν εδειξεν τοις ανθρωποις και απο τουτου ευσεβεστερους τους ανθρωπους εποιησεν και παντα ευθηνει κατα πασαν γην και απεχεται βασιλευς των εμψυχων και οι λοιποι δε ανθρωποι και οσοι θηρευται η αλιεις βασιλεως πεπαυνται θηρευοντες και ει τινες ακρατεις πεπαυνται της ακρασιας κατα δυναμιν και ενηκοοι πατρι και μητρι και των πρεσβυτερων παρα τα προτερον και του λοιπου λωιον και αμεινον κατα παντα ταυτα ποιουντες διαξουσιν.

Da ti år var fullendt av kong Piodasses’ regjeringstid, viste han menneskene fromhet. Og fra da av gjorde han menneskene frommere. Og alt blomstrer over hele landet. Og kongen holder seg borte fra [å spise] besjelede vesener. Og de andre folkene, og de som er kongens jegere eller fiskere, har sluttet å fange. Og om noen er ustyrlige, har de sluttet å være det – etter evne. Og de er lydige mot far og mor og de eldre, i motsetning til tidligere. Og de vil leve et bedre og rikere liv på alle måter når de gjør dette.

Den svenske klassiske filologen og nytestamentleren Lars Rydbeck har skrevet en studie om innskriften. For Rydbeck gir innskriftens språk mange assosiasjoner til språket i Det nye testamentet, særlig Markusevangeliet. Likheten ligger dels i den forholdsvis enkle setningsbygningen, dels i måten å binde setningene sammen på med και «og». Rydbeck tenker at denne måten å skrive på faller innenfor det stilregisteret hellenismen opererte med. Det er ofte blitt sagt at denne skrivemåten er usofistikert og «primitiv», men kong Asoka og hans hoffskribenter ville neppe ha presentert sin høye moral for sine greske innbyggere i et primitivt språk. Innskriften viser at Det nye testamentets språk har paralleller innenfor hellenismen som det er lett å overse. Selv om setningsbygningen både i denne innskriften og i Markusevangeliet er forholdsvis enkel, kan ikke stilen av den grunn kalles ulærd.

----------

Innskriften er gjengitt etter Gerhard Pfohl, Griechische Inschriften, München 1965, 125-126. Se Rydbecks artikkel «Eusebeian edeixen tois anthropois. The Significance of the Bilingual Asoka Inscription for New Testament Philology and for Research into the Notion of Hellenism», David Hellholm/Tord Fornberg/Christer Hellholm (eds), Texts and Contexts, Oslo 1995, 591-596. Bildet viser ruiner av citadellet i Kandahar, tatt av Benjamin Simpson ca. 1881. The British Library Online Gallery.

 

 

Tilbake til blogg

Hjem