methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

EUTHALIUS - 19. januar 2015
Sammendrag av Efeserbrevet [tilskrevet Euthalius]

Dette sender han fra Roma, mens han ennå ikke har sett dem, men hørt om dem. Bakgrunnen for brevet er dette: Efeserne hadde kommet til tro på vår Herre Jesus Kristus; de hadde en sann tro på Ham og kjærlighet til alle de hellige, og de ønsket å bli styrket av Paulus.
Da Apostelen får vite dette, skriver han dette brevet til dem, som et kateketisk brev. Og først viser han at mysteriet som angår oss ikke er nytt, men at det fra begynnelsen og før verdens grunnleggelse var Guds beslutning at Kristus skulle lide for oss og at vi skulle bli frelst. Så diskuterer han folkenes kall, for å vise at det er rett at de har kommet til tro. Og han erklærer at vårt kall ikke har kommet ved et menneske, men gjennom Kristus, som er Guds Sønn, slik at de også av dette kan forstå at de ikke er blitt menneskedyrkere når de kommet til tro på Kristus, men i sannhet Gudfryktige. Og han forteller at også han selv ble sendt i denne hensikt: å forkynne evangeliet - og at han også tenkte på dem. Deretter plasserer han oppfordrende ord i brevet; til menn og kvinner, fedre og barn, herrer og slaver, og gjennom det hele utruster han dem mot djevelen og hans demoner, idet han sier at kampen er mot dem. Og, liksom en god salver, etter å ha salvet alle med ord mot den djevelske makt, avslutter han brevet.

 

 

Tilbake til Euthalius

Hjem