methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

SPRÅKET - 10. februar 2017
En jødisk versjon av Det nye testamentet

menorah

Det finnes flere moderne oversettelser av Det nye testamentet som oppfatter de nytestamentlige skriftene som jødiske. Dette kommer til uttrykk i ordvalget. Et eksempel er versjonen som finnes i The complete Jewish Bible av amerikaneren David H. Stern. Stern har oversatt den nytestamentlige teksten fra gresk til engelsk. Kan det ha noe for seg å bruke hebraiske ord i oversettelsen av Det nye testamentet, slik Stern gjør?

Vi bruker et eksempel fra Apostelgjerningene. Paulus er i Efesos og driver sin misjon i den jødiske synagogen. Når han møter motstand, flytter han virksomheten til Tyrannos' skole eller hall. Slik lyder den greske teksten:

ως δε τινες εσκληρυνοντο και ηπειθουν κακολογουντες την οδον ενωπιον του πληθους αποστας απ αυτων αφωρισεν τους μαθητας καθ ημεραν διαλεγομενος εν τη σχολη Τυραννου τινος (Apg 19:9)

Men da noen ble forherdet og ulydige, og forbannet Veien overfor mengden, trakk han seg bort fra dem og tok disiplene sine (τους μαθητας) ut – idet han daglig hadde samtaler i skolen (σχολη) til en mann ved navn Tyrannos.

Den samme teksten oversetter Stern slik:

But some began hardening themselves and refusing to listen; and when these started defaming the Way before the whole synagogue, Sha’ul withdrew, took the talmidim with him, and commenced holding daily dialogues in Tyrannus’s yeshiva.

Stern gjør tre interessante endringer: (1) Han bruker Paulus' jødiske navn Saul. (2) Han oversetter det greske μαθηται/mathetaí «disipler» med det hebraiske ordet talmidím, som har samme betydning.  (3) Han oversetter det greske σχολη/scholé «skole» med det hebraiske ordet yeshivá. Dette er den mest interessante oversettelsen, for en yeshiva er en skole for studiet av de jødiske skriftene, slik som Toraen. I Sterns oversettelse er «Tyrannos' skole» definitivt en jødisk skole for skriftstudium. Paulus fremstår her tydelig som skriftlærd som har sin base innenfor det jødiske miljøet i Efesos.

Kan Sterns oversettelse forsvares? De greske ordbøkene kan ikke gi oss noe svar. De sier bare at ordene betyr «disipler» og «skole». Svaret på spørsmålet avhenger av hvordan vi oppfatter Paulus. En vanlig tanke er at Paulus mer enn noen annen brakte forkynnelsen om Jesus ut fra det jødiske miljøet til andre, til folk som ikke var jøder. I Apostelgjerningene blir Paulus flere steder avvist i synagogen, og dette skal være grunnen til at han så henvender seg til hedningene (13:46 i Antiokia i Pisidia; i Korint 18:6). Disse utsagnene er uttrykk for en overordnet plan, nemlig at Paulus er hedningenes apostel (22:21). Det betyr ikke at forkynnelsen for jøder opphører. I praksis fortsetter han å forkynne også for jøder. Dette er tilfelle i Efesos, der Paulus forkynner «for jøder og hedninger». I Apostelgjerningenes sluttscene diskuterer han med jødene i Roma, og omvender flere av dem (28:17-26).

Sterns oversettelse kan derfor få frem sider ved teksten som vi har lett for å glemme. Imidlertid ligger ikke det jødiske elementet i selve de greske ordene: Det er vanlige greske ord som kunne brukes av både jøder og ikke-jøder. Sterns oversettelse er uttrykk for en bestemt tolkning av Paulus, en tolkning som plasserer hans misjon tydeligere inn i en jødisk kontekst.

---
En alternativ tolkning av hendelsen i Efesos er at forflytningen til Tyrannos' skole (eller «the hall of Tyrannus», som King James-oversettelsen sier) innebærer en bevegelse mot det gresk-romerske miljøet. I så fall kan skolen ha vært en gresk retor-skole. -- Bildet er tegnet etter et senantikt jødisk relieff fra den store moskeen i Gaza (Wikimedia Commons).
 


 

Tilbake til blogg

Hjem