methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 5. april 2015
Fasit til leksjon 13-18

Leksjon 15. Øvelse. Formbestem, analyser og oversett de følgende setningene: 1. αγαπη (hunkjønn nominativ entall - SPiv) ο θεος (hankjønn nominativ entall - S). Gud er kjærlighet. 2. αι αδελφαι (hunkjønn nominativ flertall - S) ελαλουν (3 person flertall imperfektum indikativ aktiv - V). Søstrene talte. 3. εγω (personlig pronomen, 1 person entall nominativ - S) φωνη (hunkjønn nominativ entall - SPiv). Jeg er en stemme. 4. oι αδελφoι (hankjønn nominativ flertall - S) εσθιουσιν (3 person flertall presens indikativ aktiv - V). Brødrene spiser.

Leksjon 16. Øvelse. Oversett til norsk. 1. τον κυριον ζητειτε. Dere søker Herren. Søk Herren! 2. εκηρυσσεν ειρηνην. Han forkynte fred. Hun forkynte fred. 3. αποστελλετε τον αγγελον. Dere sender ut engelen. Dere sender ut sendebudet. Send ut engelen! Send ut sendebudet! 4. φωτιζει τον ανθρωπον. Han opplyser mennesket. Hun opplyser mennesket. Det opplyser mennesket. 5. εβλεπετε την χωραν. Dere så landet. 6. καταβαινουσιν εις Αιγυπτον. De går ned til Egypt.

Leksjon 16. Øvelse. Oversett til gresk: 1. Jeg søker fred. ζητω ειρηνην. 2. Han sender ut engelen. αποστελλει τον αγγελον.

Leksjon 18. Øvelse. Oversett de følgende frasene til norsk: 1. εξοδος Αιγυπτου (tittelen på 2 Mosebok i Codex Alexandrinus). Utreisen fra Egypt. 2. ο αμνος του θεου. Guds lam. 3. ο υιος του ανθρωπου. Menneskets sønn = Menneskesønnen. 4. η ληνος της οργης του θεου. Guds vredes vinpresse. 5. η εξοδος των υιων Ισραηλ. Israels sønners utreise.

Leksjon 18. Øvelse. Oversett de følgende setningene til norsk: 1. θεωρω τον υιον του ανθρωπου. Jeg ser Menneskesønnen. 2. πατει την ληνον της οργης του θεου. Han trår Guds vredes vinpresse. Hun trår Guds vredes vinpresse.

 


Tilbake til gresk

Hjem