methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

Filmer

Serien Oversatt betyr det fokuserer på sentrale ord fra Bibelen. Ofte kan disse ordene oversettes på ulike måter. Serien ser på hvilken oversettelse som best ivaretar ordets betydning på grunnspråket. Noen ganger kan vi være sikre på oversettelsen, men likevel miste en del av ordets betydning fordi vi ikke har noen følelse med hvordan ordet ble brukt i oldtiden. Dette kan løses ved å la de antikke kildene tale til oss og gi oss kunnskap om hvordan det enkelte ord ble brukt.

Del 1: Kors Korset, i dag det mest kjente symbolet på kristendommen, men en gang et redskap for tortur og henrettelse. Hvordan kan så et instrument i dødens tjeneste bli til et symbol på tilgivelse, håp og liv? Dokumentaren ser nærmere på korsstraffen i oldtiden – hva den betød, hvordan den ble utført, og hvordan folk i antikken oppfattet den.

Del 2: Brødre eller søsken? Det greske ordet adelfoi har tradisjonelt blitt oversatt som "brødre". I enkelte nyere bibelutgaver er det flere steder blitt erstattet med "søsken". Vi ser her nærmere på denne endringen: Er den berettiget ut ifra det greske språket og konteksten det ble skrevet i, eller er det kun en refleksjon av den moderne tids kamp for likestilling mellom kjønnene?

 

 

 

Hjem