methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

Filmer

Oversatt betyr det

Serien Oversatt betyr det fokuserer på sentrale ord fra Bibelen. Ofte kan disse ordene oversettes på ulike måter. Serien ser på hvilken oversettelse som best ivaretar ordets betydning på grunnspråket. Noen ganger kan vi være sikre på oversettelsen, men likevel miste en del av ordets betydning fordi vi ikke har noen følelse med hvordan ordet ble brukt i oldtiden. Dette kan løses ved å la de antikke kildene tale til oss og gi oss kunnskap om hvordan det enkelte ord ble brukt.

Del 1: Kors Korset, i dag det mest kjente symbolet på kristendommen, men en gang et redskap for tortur og henrettelse. Hvordan kan så et instrument i dødens tjeneste bli til et symbol på tilgivelse, håp og liv? Dokumentaren ser nærmere på korsstraffen i oldtiden – hva den betød, hvordan den ble utført, og hvordan folk i antikken oppfattet den.

Del 2: Brødre eller søsken? Det greske ordet adelfoi har tradisjonelt blitt oversatt som «brødre». I enkelte nyere bibelutgaver er det flere steder blitt erstattet med «søsken». Vi ser her nærmere på denne endringen: Er den berettiget ut ifra det greske språket og konteksten det ble skrevet i, eller er det kun en refleksjon av den moderne tids kamp for likestilling mellom kjønnene?

Hvorfor tillater Gud det onde? (Fra Under My Tree Media)

Del 1: «Det går gode godt og onde dårlig» Jobs bok tar opp forskjellige temaer som mennesker til alle tider har vært opptatt av. Ett av disse temaene er en lære, eller påstand om at det går gode mennesker godt og onde mennesker dårlig. Opp gjennom historien har mange hatt tiltro til denne påstanden, og den har forårsaket problemer for mange, blant annet i deres forhold til Gud. Også i dag er det slik for mange.

Del 2: Hvem står bak? Jobs bok berører også spørmålet om hvem som står bak: Hvem stod bak alle Jobs lidelser? Og kanskje like viktig: Hvem står bak ulykker, lidelser, sykdom og hendelser i verden forøvrig? Det finnes mange sterke meninger om saken, men også mye usikkerhet. Den som oftest får skylden, er Gud -- den Gud Bibelen beskriver som «kjærlighet».

Del 3: Hvorfor utslettet ikke Gud Satan med en gang han gjorde opprør? Ifølge Bibelen oppstod synd og elendighet da Satan, en av de fremste englene i himmelen, ønsket å opphøye seg selv til samme nivå som Gud. Siden har det pågått en kamp mellom Gud og Satan, en kamp mellom godt og ondt. Etter syndefallet ble vår jord den viktigste arena for utkjempelsen av denne kampen. Men hvorfor tillater Gud at Satan får holde på slik han gjør?

 

Hjem