methermenevomenon

 

τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

Fortolkning

FORTOLKNING - 5. november 2017
«Håndskriftet mot oss»

Hva mener Paulus med cheirografon i Kolosserbrevet? Les mer her

 

FORTOLKNING - 18. september 2017
Yndlingsdisippelen

Hva forteller Johannesevangeliet oss om Yndlingsdisippelens skjebne? Les mer her

 

FORTOLKNING - 9. april 2017
Den førstefødte

Hva ligger i uttrykket «alt det skaptes førstefødte» i Kolosserbrevet? Les mer her

 

FORTOLKNING - 5. mars 2017
«En kvinne kledd i solen»

Hvem er kvinnen i Johannes' visjon? Les mer her

 

FORTOLKNING - 9. oktober 2016
Vold mot Gudsriket?

Er det Gudsriket som «trenger seg fram» eller blir det selv utsatt for vold? Les mer her

 

FORTOLKNING - 28. juni 2016
Oppstandelse eller oppvekkelse? Om det greske verbet εγειρω.

Kan vi lese ut fra grunnteksten hvem de første kristne tenkte seg var den handlende part i oppstandelsen fra de døde? Les mer her

 

FORTOLKNING - 2. februar 2016
Å selge menneskesjeler

I Åpenbaringsboken skildres hvordan Roms handelsskip var lastet med menneskers sjeler. Hva ligger i dette? Les mer her

 

FORTOLKNING - 12. september 2015
Livets tre - ett enkelt tre?

Hvordan skal vi tenke oss geografien i Det nye Jerusalem? Les mer her

 

FORTOLKNING - 12. juni 2015
Slørets makt - om tolkningen av 1 Korinterbrev 11

Hvorfor kaller Paulus kvinnens hodebekledning for en «makt» i 1 Kor 11:10? Les mer her

 

FORTOLKNING - 2. juni 2015
«Han som sitter på tronen»

Hvem er «han som sitter på tronen» i Åpenbaringsboken 20:11? Les mer her

 

FORTOLKNING - 26. mai 2015
Lys og mørke

«Mørke» kan for oss simpelthen bety fravær av lys. Gjelder denne betydningen også i Johannesevangeliet? Tolkningen av Joh 1:5 henger sammen med dette spørsmålet. Les mer her

 

FORTOLKNING - 26. april 2015
«I Faderens favn»

En verbform i Johannesprologens siste vers kan oversettes enten som nåtid eller som fortid. Hvilken oversettelse er mest sannsynlig? Les mer her

 

FORTOLKNING - 12. april 2015
Advarsel mot avgudene - om tolkningen av 1 Joh 5:21

I sluttverset av 1 Johannesbrev advarer Johannes mot «avgudene». Hva sikter han til med dette ordet? Les mer her

 

FORTOLKNING - 29. mars 2015
«Han vet ikke hvordan» - om å oversette αυτος

Ordet αυτος har flere ulike betydninger. Hvordan vi oversetter dette ene ordet er ikke uvesentlig for tolkningen av en tekst. Les mer her

 

FORTOLKNING - 7. februar 2015
«Se!» - et signal i den nytestamentlige teksten.

Ordet ιδου, «se!» brukes ofte i Det nye testamentet. Hva er dets funksjon? Les mer her

 

FORTOLKNING - 31. januar 2015
«The passive kernel» - fortolkning gjennom setningstyper

Det greske språket har, slik som norsk, også en passiv konstruksjon. På grunn av et særtrekk i det greske språksystemet er imidlertid ikke alle slike konstruksjoner entydige. Dette har konsekvenser for hvordan den nytestamentlige teksten kan oversettes. Les mer her

 

FORTOLKNING - 24. januar 2015
«The linking kernel» - fortolkning gjennom setningstyper

Noen hevder at Johannes i prologen sier «Ordet var en gud». Er det noe i dette? Vi ser på dette problemet i lys av greske setningstyper. Les mer her

 

FORTOLKNING - 17. januar 2015
«Ny»

Det nye testamentet bruker to ord med betydningen «ny», kainos og neos. Det er imidlertid ikke likegyldig når man bruker det ene og når man bruker det andre ordet. Hva er forskjellen mellom de to? Les mer her

 

FORTOLKNING - 10. januar 2015
«Å bli født på ny»

I samtalen med Nikodemus sier Jesus at det er nødvendig å bli «født på ny» for å se Guds rike. Hva ligger i dette språklige bildet? Les mer her

 

FORTOLKNING - 3. januar 2015
«Å seire»

I Åpenbaringsboken konstruerer Johannes verbet «å seire» på flere ulike måter. Sannsynligvis reflekterer disse konstruksjonene ulike betydningsnyanser. Les mer her

 

FORTOLKNING - 6. desember 2014
Perikopen - en del av bibelteksten

En perikope er en del av en bibeltekst, og inndelingen i perikoper forutsetter et tolkningsarbeid. Kan vi stole på de inndelingene som bibelutgavene har? Les mer her

 

FORTOLKNING - 10. oktober 2014
Den greske genitiv er ikke som den norske

Vi kan komme til å gjøre feil dersom vi alltid gjengir en gresk genitiv med en norsk genitiv. En gresk genitiv kan ha flere, nærmest motsatte betydninger. Dette får konsekvenser for hvordan bibelteksten oversettes. Les mer her

 

FORTOLKNING - 26. september 2014
Apokalypse

Apokalypse-sjangeren var en viktig sjanger i den tidlige kirken. Hvordan kan vi vite at en tekst er en apokalypse? Les mer her

 

FORTOLKNING - 12. september 2014
Jerusalem

Byen Jerusalem har i Det nye testamentet to navn. Hva er bakgrunnen for dette? Finnes det noe mønster i vekslingen mellom de to navnene? Les mer her

 

FORTOLKNING - 29. august 2014
Hvem sier hva?

I mange norske bibelutgaver er «han svarte og sa» en fast formel. Hvorfor blir direkte tale ofte introdusert slik, og hva kan dette fortelle oss? Les mer her

 

FORTOLKNING - 12. august 2014
Som en due

I beretningen om Jesu dåp skriver Markus at Ånden kom ned over ham «som en due». Dette uttrykket kan imidlertid tolkes på flere måter. Les om hvordan her

 

FORTOLKNING - 19. juni 2014
Hvorfor gresk?

Hvorfor skal man lære gresk? Det vil være feil å si at de som ikke kan gresk ikke forstår budskapet i Det nye testamentet. Selvsagt er det mulig å tolke en tekst uten å bruke grunnspråket, men kjennskap til grunnspråket kan i mange tilfeller være nødvendig for å avdekke tekstens opprinnelige mening og budskap. Les mer her

 

 

Hjem