methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

OVERLEVERING - 14. juli 2018
«Gå bak meg!»

temptation

I Matteusevangeliet gjentas en setning i to ulike sammenhenger: i beretningen om Jesu fristelse, og i samtalen med disiplene ved Caesarea Filippi.
Det er en spesiell forbindelse mellom de to tekstene: Ordene som Jesus taler til Satan i den første episoden og til Peter i den andre, er nesten de samme. I noen manuskripter er til og med ordene identiske. Hva er den opprinnelige teksten?

Ved Caesarea Filippi, etter at Jesus har forutsagt sin lidelse, protesterer Peter og sier at dette aldri vil skje. Jesus svarer ham slik:

υπαγε οπισω μου, Σατανα (Matt 16:23)
«Gå bak meg, Satan!»

Ordene er en skarp fordømmelse. Peter opptrer som en «motstander» av Guds plan. I den forstand er han «Satan». Når Jesus sier at Peter skal gå «bak» ham, er tanken at han skal finne tilbake til sin plass som disippel, bak Jesus.

I beretningen om Jesu fristelse avviser Jesus djevelen med en tilsvarende formulering. Men her deler overleveringen av Matteusevangeliet seg. Ifølge en gren av overleveringen sa han:

υπαγε οπισω μου, Σατανα (Matt 4:10)
«Gå bak meg, Satan!»

Dette er de samme som ordene som vi så han brukte ved Caesarea Filippi. Ifølge en annen overlevering sa han derimot bare:

υπαγε, Σατανα (Matt 4:10)
«Gå, Satan!»

Kan det stemme at Peter og Satan blir tiltalt i Matteusevangeliet med nøyaktig de samme ordene? Enkelte bibelutgaver har valgt å oversette teksten slik. World English Bible oversetter begge steder med «Get behind me, Satan!». Om vi godtar denne lesemåten, må vi i ordene talt til djevelen tolke «bak meg» annerledes enn overfor disippelen. Her betyr «bak» nærmest «bort». Den som er bak noen, er ute av synsfeltet – og borte.

Det er mulig å tenke seg to ulike scenarier i overleveringen. Den ene muligheten er at ordlyden i den opprinnelige Matteus-teksten var den samme begge steder, begge med ordene «bak meg». Så ble «bak meg» fjernet i fristelsesepisoden. Kanskje følte man det var upassende at djevelen og Peter ble tiltalt på samme måte. Den andre muligheten er at det har skjedd en påvirkning innenfor Matteusevangeliet selv ved at ordene «bak meg» opprinnelig bare ble talt til Peter, og at de så smittet over på fristelsesepisoden. Skriverne kan «høre» teksten inne i seg når de har hørt eller lest den mange ganger, og slik kan man ha følt at ordene «bak meg» hørte hjemme begge steder. Slike «harmoniseringer» mellom to opprinnelig ulike tekststeder er kjent ellers fra overleveringen av Det nye testamentet.

Uavhengig av hva som har skjedd i overleveringen, kan vi se at enkelte oversettere nærmest gjør det motsatte av å harmonisere, og heller streber etter å gjøre tekstene mer ulike: Slik har 2011-oversettelsen til Bibelselskapet valgt «Bort fra meg, Satan» i fristelsesberetningen, mens den har «Vik bak meg, Satan» i ordene talt til Peter. Ved å oversette slik tar man hensyn til de to ulike kontekstene ordene ble talt i. Samtidig blir den språklige sammenhengen mellom de to stedene mindre tydelig enn i grunnteksten.

---

Bildet er Jesu fristelse fra Book of Kells (fra Bernhard Meehan, The Book of Kells, etter Wikimedia Commons).

Tilbake til blogg

Hjem