methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

FORTOLKNING - 5. november 2017
«Håndskriftet mot oss»

bernardo


I Kolosserbrevet bruker Paulus mange ulike bilder for å forklare hva Kristus utrettet. Et av dem er at Kristus slettet το χειρογραφον/to cheirógrafon (Kol 2:14).

…εξαλειψας το καθ ημων χειρογραφον
…han slettet to cheirografon som var mot oss

Hva mener han med dette bildet?

Ordet cheirografon er sammensatt. Vi gjenkjenner ordene for «hånd», (χειρ/cheir) og «skrive, risse» (γραφω/grafo). På grunnlag av dette kan vi slutte at ordet betyr «noe håndskrevet», og svarer til det latinske ordet «manuskript». Dette er også den første betydningen som ordbøkene oppgir. Ordbøkene oppgir også den spesielle betydningen «gjeldsbrev». Et gjeldsbrev pleier å ha skyldnerens egenhendige underskrift, så det gir god mening. Om dette er tanken, sier Paulus at Kristus slettet «gjelden» som menneskene hadde.

Det som likevel gjør at «gjeldsbrev» ikke er et selvfølgelig valg, er den energiske forsikringen om at det som var skrevet var «mot oss», noe Paulus sier to ganger. Først i ordene over, og så i den følgende relativsetningen:

τοις δογμασιν ο ην υπεναντιον ημιν
som var mot oss på grunnlag av bestemmelsene

At noe er «mot» noen kan passe for et gjeldsbrev, men det passer bedre for et anklageskrift. En standardformulering av anklage, både i retten og utenfor, ble på gresk konstruert med preposisjonen κατα. Slik heter Lysias’ kjente anklagetale Κατα Ερατοσθενους, «Mot Eratosthenes». Det er den samme preposisjonen Paulus bruker når han sier «mot oss» første gang i verset (καθ ημων/kath hemon). Den andre gangen bruker han en annen preposisjon (υπεναντιον ημιν/hypenantion hemin).

Om to cheirografon som Paulus viser til skal tenkes som et anklageskrift, kan det tenkes å ha inneholdt anklager om at menneskene ikke oppfyller Moselovens bud (δογμασιν/dogmasin «bestemmelser»). Tanken kan uttrykkes slik: Kristus slettet anklageskriftet mot oss, det som var mot oss på grunnlag av lovens bud. Det tenkte skriftet tok utgangspunkt i loven og brukte dens bestemmelser punkt for punkt som grunnlag for anklagene.
Paulus bruker et språklig bilde. Han behøver ikke regne med et virkelig skrift, selv om ideen om himmelske bøker der menneskenes gjerninger er skrevet ned, kan ha påvirket ham. Før han rekker å utvikle bildet, går han videre og bruker nye språklige bilder for å uttrykke hva Kristus utrettet ved sin død og oppstandelse. Den knappe stilen gjør at bildene kan tolkes ulikt. Derfor veksler oversetterne mellom å tale om anklageskrift og gjeldsbrev.

--
I oversettelsen over har jeg tatt dogmasin med i den følgende relativsetningen. Denne tolkningen fant jeg hos Ernst Percy, Die Probleme der Epheser- und Kolosserbriefe (Lund 1946). Percy argumenterer godt for at teksten må leses slik. Dersom man knytter dogmasin til cheirografon, får det den konsekvens at Kristus «slettet» loven, et ord det er vanskelig å tro Paulus vil bruke i denne sammenhengen. Percys bok er en klassiker som kan leses med stort utbytte også i dag. Han forsvarer Kolosserbrevet og Efeserbrevet som ekte Paulusbrev, og viser hvordan den spesielle stilen i disse brevene også til tider finnes i de paulinske hovedbrevene. -- Apostelen Paulus, Bernardo Daddi, ca. 1333, National Gallery of Art, Washington. Wikimedia Commons.

 

 

 

Tilbake til blogg

Hjem