methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 7. mars 2015
Leksjon 10: Imperfektum indikativ aktiv

1 person entall επιστευον          jeg trodde
2 person entall επιστευες           du trodde
3 person entall επιστευε(ν)       han/hun/det trodde
1 person flertall επιστευομεν     vi trodde
2 person flertall επιστευετε        dere trodde
3 person flertall επιστευον         de trodde

Vi beveger oss nå inn i et annet tempus, imperfektum. Imperfektum er en form som brukes om fortiden. Vi gjengir den derfor med en norsk fortidsform.

Imperfektums form. Augmentet. Augmentet har to former. Når det gjelder imperfektums form, ser vi at den har fått et tillegg, en ε som settes foran verbet. Denne ε kalles augmentet. Augmentet skal stå i alle greske verbformer som uttrykker fortid. ε er altså en fortidsmarkør. Men ikke alle verb kan få ε som fortidsmarkør. Det gjelder kun de verb som begynner med en konsonant. Da kan ε lett føyes til. Dersom verbet begynner med en vokal, forlenger man i stedet vokalen fordi man har vanskeligheter med å sette ε foran en vokal. Verbet αγω ’jeg fører/leder’ endres derfor i stedet ved at alfa blir til eta. Eta regnes som den lange varianten av en kort alfa. Slik ser det ut når vi setter verbet αγω i imperfektum indikativ aktiv.

1 person entall ηγον jeg førte
2 person entall ηγες du førte
3 person entall ηγε(ν) han/hun/det førte
1 person flertall ηγομεν vi førte
2 person flertall ηγετε dere førte
3 person flertall ηγον de førte

Reglene er at alfa forlenges til eta (som i tabellen over). Dersom verbet begynner med epsilon, forlenges også denne til eta. Omikron forlenges til omega. Vi kan sette reglene opp slik:

α blir til η

ε blir til η

ο blir til ω

Disse reglene har en stor praktisk betydning for arbeidet med greske tekster: Vi må huske å fjerne fortidsmarkøren for å finne verbet i ordboka. Vi fjerner den enten ved å kutte bort ε eller ved å gå motsatt vei av den som er beskrevet i punktene ovenfor (det vil si erstatte η med α og så videre). I ordboka vil verbet stå i presens. Hva skjer så med de verbene som begynner med andre vokaler, slik som ι og υ? De vil også forlenges, men denne forlengelsen er usynlig i skriftbildet. Vi vil derfor gjenkjenne formen bare ut fra endelsen.

Temavokalen. Endelsene. Når det gjelder forholdet mellom stamme og endelser ser vi her tydelig temavokalen (se leksjon 5). I motsetning til i presens indikativ aktiv, ser vi her hele temavokalrekken bevart: οεεοεο. Vi kan derfor tenke oss at imperfektum indikativ aktiv er satt sammen som dette:

ε-πιστευο-ν
ε-πιστευε-ς
ε-πιστευε-(ν)
ε-πιστευο-μεν
ε-πιστευε-τε
ε-πιστευο-ν

Augmentet (ε) står foran stammen og uttrykker fortid. Så følger stammen i en dobbeltform, πιστευο/πιστευε. Til slutt føyes endelsene til. Endelsesrekken er: ν, ς, Ø (=nullendelse), μεν, τε, ν. Det vil være nyttig å alltid analysere greske verbformer på en slik måte. Det vil bli mulig å se sammenhenger i systemet som ellers er vanskelig å få øye på.

Øvelse. Oversett til norsk. 1. ακουετε. 2. ηκουετε. 3. ελεγον. 4. λεγουσιν. 5. ηγετε. 6. εκλαιεν. 7. κλαιει. 8. αγει.

 


Tilbake til gresk

Hjem