methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 11. mars 2015
Leksjon 12: Imperfektum indikativ aktiv, kontraksjonsverb på εω

εφιλουν Jeg elsket
εφιλεις Du elsket
εφιλει Han/hun/det elsket
εφιλουμεν Vi elsket
εφιλειτε Dere elsket
εφιλουν De elsket

Som vi ser av tabellen får kontraksjonsverbene på εω en annen form i imperfektum indikativ aktiv. Det er enkelt å lære den dersom man ser for seg bøyningen av mønsterverbet πιστευω i imperfektum indikativ aktiv. Augmentet kom først, og endelsene var føyd til verbets stamme. Stammen sto i en dobbeltform πιστευο/πιστευε. Den så dermed slik ut:

ε-πιστευο-ν
ε-πιστευε-ς
ε-πιστευε-(ν)
ε-πιστευο-μεν
ε-πιστευε-τε
ε-πιστευο-ν

Kontraksjonsverbene på εω har en ε før temavokalen. Derfor vil det gjennom hele tabellen bli en sekvens som enten er εο eller εε. Vi har tidligere lært reglene for kontraksjon (gå tilbake til leksjon 6). Vi repeterer to av reglene her:

Regel 1: ε + ο blir til ου

Regel 2: ε + ε blir til ει

Det er disse to reglene som virker i imperfektum indikativ aktiv av kontraksjonsverb på εω. Prosessen kan man tenke seg som i tabellen nedenfor. Det er den nyere formen som vi finner i tekstene våre.

Eldre form > (Regel) > Nyere form
εφιλεον > (Regel 1) > εφιλουν
εφιλεες > (Regel 2) > εφιλεις
εφιλεε > (Regel 2) > εφιλει
εφιλεομεν > (Regel 1) > εφιλουμεν
εφιλεετε > (Regel 2) > εφιλειτε
εφιλεον > (Regel 1) > εφιλουν

Øvelse. Oversett til norsk. Øvelsen repeterer også kontraksjonsverb på εω i presens indikativ aktiv.

  1. κατηγορουμεν. 2. ελαλουμεν. 3. μαρτυρουμεν. 4. εζητεις 5. βλασφημουμεν. 6. εβλασφημουμεν 7. φιλεις. 8. ασθενει. 9. εμαρτυρειτε.

Øvelse. Oversett til gresk. Bruk vokabular fra øvelsen over.

  1. Jeg vitnet. 2. Du talte. 3. Vi søkte. 4. Dere spottet. 5. Vi taler.

 


Tilbake til gresk

Hjem