methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 19. mars 2015
Leksjon 14: Bøyningen av χωρα og αδελφη   

I første deklinasjon er det en veksling i stammen mellom α og η. Det skyldes at den lange α ble til η på gresk. Bare etter ε,ι ρ ble den lange α bevart. Det er derfor ordet for ’land’ er χωρα og ikke χωρη. Det fører til at vi må bruke flere mønsterord for å beskrive første deklinasjon. Ser vi nærmere på bøyningen av χωρα ’land’ og αδελφη ’søster’, ser vi at de bøyes likt. Vi må bare huske at vokalen er ulik i entall. 

Nominativ entall η χωρα
Akkusativ entall την χωραν
Genitiv entall  της χωρας
Dativ entall τη χωρα

Nominativ flertall αι χωραι
Akkusativ flertall τας χωρας
Genitiv flertall των χωρων
Dativ flertall ταις χωραις

Når vi slår opp på i ordboka, vil vi finne det slik:

χωρα, ας, η

Dette sier oss følgende:

  1. Genitiv ender i entall på ας.
  2. Substantivet tilhører første deklinasjon fordi det bare er første deklinasjon som har genitiv på ας.
  3. Substantivet er et hunkjønnsord. Det blir uttrykt gjennom artikkelen η som er artikkelen i hunkjønn nominativ entall.

Vi lærer oss deretter den tilsvarende formen i første deklinasjon med η.

Nominativ entall η αδελφη
Akkusativ entall την αδελφην
Genitiv entall της αδελφης
Dativ entall τη αδελφη

Nominativ flertall αι αδελφαι
Akkusativ flertall τας αδελφας
Genitiv flertall των αδελφων
Dativ flertall ταις αδελφαις

Når vi slår opp på αδελφη i ordboka vil vi finne det slik:

αδελφη, ης, η

Dette sier oss følgende:

  1. Genitiv ender i entall på ης.
  2. Substantivet tilhører første deklinasjon fordi det bare er første deklinasjon som har genitiv på ης.
  3. Substantivet er et hunkjønnsord. Det blir uttrykt gjennom artikkelen η som er artikkelen i hunkjønn nominativ entall.

 


Tilbake til gresk

Hjem