methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 28. mars 2015
Leksjon 17: Kasusblanding   

I hellenistisk gresk er det mulig å se grunnbetydningen til de ulike kasus og å lære dem. Det ligger likevel et problem her: Det språket som gresk utviklet seg fra hadde flere kasus. Man pleier å tenke seg tre kasus i tillegg til de fire vi har i gresk:

Instrumental/sosiativ. Denne kasus kan brukes om det/den som en handling blir utført ved hjelp av eller sammen med. Er det en livløs gjenstand, vil den instrumentale betydningen gjelde (’jeg slår spikeren med hammeren’, ’hammeren’ kan stå i instrumental/sosiativ). Er det et levende vesen, vil den sosiative betydningen gjelde (’jeg går med Peter’, ’Peter’ kan stå i instrumental/sosiativ).

Lokativ. Denne kasus kan brukes om stedet der handlingen utføres. Det kan brukes om et fysisk sted, og det kan også brukes om et sted på tidsaksen, altså et tidspunkt (’han sto opp på den tredje dagen’, ’den tredje dagen’ kan stå i lokativ).

Ablativ. Denne kasus kan betegne stedet handlingen beveger seg bort fra (’hun løper ut av huset’, ’huset’ kan stå i ablativ).

Disse tre kasus er ikke lenger egne former i gresk. De er smeltet sammen med andre kasus. Det er den prosessen som vi kaller for kasusblanding (eller kasussynkretisme).

Instrumental/sosiativ er smeltet sammen med dativ.

Lokativ er smeltet sammen med dativ.

Ablativ er smeltet sammen med genitiv.

Vi bør derfor aldri bruke betegnelsene ’instrumental/sosiativ’, ’lokativ’ eller ’ablativ’ om en gresk form slik at vi sier ’οικου er ablativ’ eller lignende. Vi må si at οικου er genitiv. Ablativ finnes ikke som en egen form, formen er lik genitivformen. Likevel er det nyttig å ha forhistorien i bakhodet fordi vi da vil forstå hvorfor en gresk kasus kan ha mange ulike funksjoner. Vi vil også forstå hvorfor man på gresk bruker genitiv etter preposisjonen εκ ’ut av’. Det er fordi genitivformen står for en ablativ. ’Ut av huset’ vil på gresk hete εκ του οικου. Mange slike sammenhenger vil bli tydelige. Nygresk har gått et skritt videre, og mistet dativformen. Prosessen med kasusblanding kan ses i sammenheng med preposisjonenes økende betydning. I et språk der preposisjonen bærer meningen vil kasus få mindre og mindre vekt. Hellenistisk gresk kan vi derfor tenke på som et mellomtrinn: Preposisjonene og kasus uttrykker mening sammen.Tilbake til gresk

Hjem