methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 25. juni 2015
Leksjon 25: Personlige pronomen

1 person entall                               
Nominativ εγω jeg 
Akkusativ εμε, με meg
Genitiv εμου, μου min    
Dativ εμοι, μοι til/for meg

2 person entall                                
Nominativ συ du          
Akkusativ σε deg
Genitiv σου din         
Dativ σοι til/for deg

1 person flertall                                
Nominativ ημεις vi     
Akkusativ ημας oss
Genitiv ημων vår      
Dativ ημιν til/for oss

2 person flertall                                
Nominativ υμεις dere       
Akkusativ υμας dere
Genitiv υμων deres        
Dativ υμιν til/for dere

Det vanlige er å føre opp de personlige pronomen slik, uten αυτος. Grunnen til det er at αυτος ikke er et egentlig personlig pronomen, men bare brukes som det. De formene vi ser over er derimot ekte personlige pronomen. Vi har klart oss uten disse formene lenge fordi verbet på gresk også uttrykker person og tall. Dersom de brukes i nominativ (subjektsform), er det normalt for å legge et visst trykk på subjektet. Det må likevel vurderes fra gang til gang hvordan man på norsk skal velge å uttrykke dette. I noen tilfeller er det mulig å oversette εγω med et nøytralt ’jeg’ på norsk. Her finnes det ingen fasitsvar. De personlige pronomens kasus brukes på samme måte som substantivenes kasus:

βλεπω υμας --- ’jeg ser dere’ (υμας er akkusativ og dermed objekt)
λεγω υμιν --- ’jeg taler til dere (υμιν er dativ og dermed indirekte objekt)
ο αδελφος μου --- ’søsteren min’ (μου er genitiv og dermed genitivattributt)
ο οικος ημων--- ’huset vårt’ (ημων er genitiv og dermed genitivattributt)

De to siste eksemplene er interessante. De viser bruk av det personlige pronomen som genitivattributt. Her vil for en gang skyld de greske formene være enklere enn de norske: På gresk vil genitiv av det personlige pronomen ikke bøyes ytterligere. Det finnes bare en genitivform av det personlige pronomen, og den må stå uavhengig av kjønn og tall:

ο αδελφος μου = søsteren min
οι αδελφοι μου = brødrene mine

Øvelse. Oversett: 1. συ ει ο διδασκαλος Ισραηλ. 2. εγω ειμι ο αρτος της ζηως. 3. ποθεν με γινωσκεις; (spørsmål). 4. ο τοπος ο αγιος. 5. αγιος ο τοπος. 6. ελαλει ημιν τον λογον. 7. ο κυριος μου και ο θεος μου. 8. αναμενομεν τον υιον αυτου εκ των ουρανων.

 

 

Tilbake til gresk

Hjem