methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 25. juni 2015
Leksjon 26: Bøyningen av προφητης
                          
Nominativ entall ο προφητης            
Akkusativ entall τον προφητην           
Genitiv entall του προφητου              
Dativ entall τω προφητη                 

Nominativ flertall οι προφηται
Akkusativ flertall τους προφητας
Genitiv flertall των προφητων
Dativ flertall τοις προφηταις

Første deklinasjon har også hankjønnsord. Vi har til nå sett på to deklinasjoner: Første deklinasjon (α/η-stammer) og andre deklinasjon (ο-stammer). Vi sa at deklinasjonene ikke svarer til inndelingen i kjønn, men at kjønnene kan danne undergrupper i deklinasjonene. Vi har sett hunkjønnsord i andre deklinasjon, som for eksempel η οδος, ’vei’. Hunkjønnsordene i andre deklinasjon ble bøyd nøyaktig som hankjønnsordene. Vi kunne bare se kjønnet ved hjelp av den bestemte artikkelen η. Når vi nå kommer til hankjønnsord i første deklinasjon, er det noen endringer. Hankjønnsordene i første deklinasjon danner en virkelig undergruppe innenfor den deklinasjonen fordi de delvis bøyes forskjellig.

Hva særpreger hankjønnsordene i første deklinasjon? Det er likevel ikke mange endringer: Hankjønn nominativ entall har ς, men hunkjønnsordene innenfor denne deklinasjonen (slik som αδελφη) ikke har noen nominativendelse i det hele tatt. Det at ς legges til fører til at hankjønn nominativ entall av et substantiv i første deklinasjon blir lik genitivformen av hunkjønnsordene, som αδελφης. I praksis er ikke dette noe problem fordi vi ofte møter ordet med artikkel. Da vil vi tydelig se at ο προφητης er nominativ, og at της αδελφης er genitiv. I genitiv er det ingen problemer, for der har hankjønnsordene i første deklinasjon lånt formen fra andre deklinasjon. Derfor heter genitiv του προφητου. I ordboka vil derfor ord av typen προφητης se slik ut:

προφητης, ου, ο

Det er mange ord som har denne bøyningen. I første omgang kan vi lære de to viktige ordene προφητης og μαθητης ’disippel’.

Øvelse. Oversett til norsk. 1. ο προφητης ει συ; (spørsmål). 2. ο νομος και οι προφηται. 3. και ο αδης ακολουθει μετ’ αυτου (μετ’ = μετα). 4. και ο αδης ηκολουθει μετ’ αυτου. (fra Åpenbaringsboken.)

 

 

Tilbake til gresk

Hjem