methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 28. juli 2015
Leksjon 31: Imperfektum indikativ medium

1 person entall ηρχομην jeg kom
2 person entall ηρχου du kom
3 person entall ηρχετο han/hun/det kom
1 person flertall ηρχομεθα vi kom
2 person flertall ηρχεσθε dere kom
3 person flertall ηρχοντο de kom

Dette er imperfektum indikativ medium av ερχομαι. Formen skiller seg fra presens indikativ medium på to måter:

  1. Augmentet er lagt til for å vise at det er fortid. Verbet begynner på vokal (ε). Derfor uttrykkes augmentet med at ε forlenges til η.
  2. Vi bruker den endelsesrekken som uttrykker fortid (μην, σο, το, μεθα, σθε, ντο). Igjen er det skjedd en mindre endring i 2 person entall. Der er formen dannet slik: ηρχεσο > ηρχεο > ηρχου. Det er bare ηρχου vi møter i tekstene.

Legg merke til at fortidsendelsene og augmentet forutsetter hverandre. Fortid uttrykkes derfor i de greske verbene dobbelt: Både ved augmentet og ved endelsene. Det er slik i aktiv også, men der er endelsesrekkene ikke så lett å få øye på som her.

Øvelse. Oversett. Øvelsen bruker både aktivformer og mediumformer. 1. και ελεγον αυτω οι Ιουδαιοι. 2. ηρχοντο εις Ιερουσαλημ. 3. επορευετο εις την κωμην. 4. και ιδου (’se!’) επι των νεφελων του oυρανου ως υιος ανθρωπου ηρχετο... 

Tilbake til gresk

Hjem