methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 28. juli 2015
Leksjon 32: Presens imperativ medium

2 person entall ερχου kom!
2 person flertall ερχεσθε kom!

Kontraksjonsverb på εω
2 person entall φοβου (φοβεου)       frykt!
2 person flertall φοβεισθε (φοβεεσθε) frykt!

Disse formene er presens imperativ i medium. Grunnbetydningen av imperativ var som vi så at taleren ønsker at den (eller de) tiltalte skal handle (eller i skrift: at skriveren ønsker at adressaten skal handle). Derfor kalles imperativ også bydeform. Ved imperativ vil normalt den tiltalte og subjektet være identisk. Det er derfor vi her bare lærer 2 person. I en komplett oversikt over greske verb vil vi også finne imperativ i 3 person. De behandler vi ikke her fordi de ikke er egentlige imperativformer.

Imperativ brukes ofte etter vokativ. Setningsanalyse. Subjektet for en imperativ uttrykkes sjelden i norsk. Ofte vil en vokativ, slik som f. eks. κυριε komme rett før en imperativ. Da vil den som tiltales i vokativformen være den samme som subjektet til imperativformen: κυριε, ερχου ’Herre! kom!’ Det er likevel ikke slik at vokativformen er subjekt. En vokativ kan aldri være subjekt. Vokativformen er en egen ytring som står parallelt med imperativformen. Dersom vi sier κυριε, ερχου kommer vi med to ytringer. Den første ytringen (κυριε) er bare en påkallelse av oppmerksomhet, og kan ikke analyseres som en setning. Den andre (ερχου) er derimot en fullstendig setning der subjektet ’du’ er underforstått, slik det ofte er på gresk.

Når trenger vi presens imperativ medium? Imperativ er en bydeform der taleren ønsker at den tiltalte skal handle. Derfor vil en imperativ som oftest bestå av et verb med aktiv betydning. Det er derfor særlig ved deponente verb (verb i medium med aktiv betydning) at vi får bruk for presens imperativ medium. Da vil presens imperativ medium oversettes som om formen var aktiv. Mediumformen av verbet kan vi da se på som en ren konvensjon.

Øvelse. Oversett. Øvelsen har med imperativformer både i aktiv (se leksjon VIII) og medium. 1. φερε τον δακτυλον σου ωδε (Joh 20:27) 2. και μη γινου απιστος αλλα πιστος (Joh 20:27). 3. μη εκθαμβεισθε (Mark 16:6) 4. μη φοβου, μονον πιστευε (Mark 5:36). 

Tilbake til gresk

Hjem