methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 28. juli 2015
Leksjon 33: Presens infinitiv medium

Presens infinitiv medium ερχεσθαι å komme

Kontraksjonsverb på εω

φοβεισθαι (< φοβεεσθαι) å frykte, å være redd

Presens infinitiv medium svarer til presens infinitiv aktiv, slik som πιστευειν. På samme måte som presens infinitiv aktiv kan også presens infinitiv medium brukes ved verbene θελω (’jeg ønsker’) μελλω (’jeg vil, jeg skal’) δει (’er nødvendig’) εξεστιν (’er tillatt’).

Øvelse. Oversett. 1. μελλω πορευεσθαι δια της ερημου. 2. μελλει ερχεσθαι ο υιος του ανθρωπου. 3. δει αποκρινεσθαι.


 

Tilbake til gresk

Hjem