methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 16. august 2015
Leksjon 37: Aorist indikativ aktiv (sigmatisk)

1 person entall ελυσα jeg løste
2 person entall ελυσας du løste
3 person entall ελυσε(ν) han/hun/det løste
1 person flertall ελυσαμεν vi løste
2 person flertall ελυσατε dere løste
3 person flertall ελυσαν de løste

Kontraksjonsverb på εω. Her får vi ingen kontraksjon slik vi fikk i presens og imperfektum. Grunnen til det er at sigma føyes til. Det blir derfor ikke noe vokalsammenstøt. Vi må likevel være klar over en spesiell ting som skjer med kontraksjonsverbene på εω. ε vil forlenges til η gjennom hele tabellen. Formene vil se slik ut: εφιλησα, εφιλησας, εφιλησε(ν), εφιλησαμεν, εφιλησατε, εφιλησαν. Dette gjelder bare med noen få unntak. Et unntak er καλεω ’jeg kaller’, som har aoristen εκαλεσα ’jeg kalte’.

Kommentar til formene. Over ser vi hvordan sigmatisk aorist ser ut i indikativ aktiv. Dette er altså normalformen til den greske aoristen. Det er derfor den formen som oppgis når man skal vise hvordan et gresk verb bøyes. Vi har byttet ut mønsterverbet πιστευω ’jeg tror’ med λυω ’jeg løser’. Vi gjenkjenner nå flere elementer: Den sigmatiske aorist har i indikativ augment. Augment uttrykker også her at formen må oversettes med fortid. Videre ser vi at bokstaven sigma (σ) er lagt til. Det er kombinasjonen av augment og sigma som viser at det er aorist indikativ. Denne formen har ikke den temavokalrekken vi er vant til. I stedet for temavokalen er det en alfa (α) som går igjen i alle former, med unntak av 3 person entall. Noen vil kalle også denne alfaen for en temavokal. Den har samme plassering som den temavokalen vi har sett tidligere: Den kommer rett før personendelsen (sammenlign aorist ελυσαμεν med imperfektum ελυομεν) Det er likevel en temavokal av en annen type enn den vi har sett tidligere. Tidligere har vi sett at temavokalen veksler mellom ο og ε. Her er den α i nesten alle formene. Mange av personendelsene vil vi kjenne igjen.

Oversettelsen. Vi oversetter altså aorist indikativ med norsk preteritum: ελυσα ’jeg løste’.

Øvelse. Oversett. 1. εν αρχη εποιησεν ο θεος τον ουρανον και την γην. (Gen 1:1). 2. και εφυτευσεν κυριος ο θεος παραδεισον εν Εδεμ κατα ανατολας (Gen 1:8). 3. εξ Αιγυπτου εκαλεσα τον υιον μου (Matt 2:15).

 

Tilbake til gresk

Hjem