methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 17. august 2015
Leksjon 39: Den sigmatiske aoristen (indikativ medium, imperativ, infinitiv)

Vi vender nå tilbake til den sigmatiske aoristen. Vi har tidligere sett den sigmatiske aoristen i indikativ aktiv. Den hadde en ’falsk temavokal’, alfa, i alle personer med unntak av 3 person entall. I medium vil vi også møte alfa som falsk temavokal. La oss først repetere hva vi kan vente oss i aorist indikativ medium av den sigmatiske aoristen:

(1) Augment. Augment skal alltid stå i aorist indikativ. (2) Sigma + alfa. Sigma settes før den falske temavokalen alfa. (3) Fortidsendelser i medium. Endelsene må være fortidsendelsene i medium. De er μην, σο, το, μεθα, σθε, ντο. Vi bruker nå ποιεομαι som eksempel. Det er et kontraksjonsverb, og finnes også i aktiv. I aktiv (ποιεω) betyr det ’gjøre, skape’. Mediumformen er ikke svært ulik i betydning. Den brukes ofte i sammenhenger der subjektet er dypere involvert i det som gjøres eller skapes, for eksempel i uttrykket λογον ποιουμαι ’jeg skaper et verk, jeg skriver en bok’. I oversettelsen som er satt opp ved siden av verbet nedenfor brukes ’skapte’. I forbindelse med andre substantiv kan oversettelsen av dette verbet variere. Ordboka vil gi oss mange muligheter.

Sigmatisk aorist indikativ medium
1 person entall εποιησαμην jeg skapte
2 person entall εποιησω du skapte
3 person entall εποιησατο han/hun skapte
1 person flertall εποιησαμεθα vi skapte
2 person flertall εποιησασθε dere skapte
3 person flertall εποιησαντο de skapte

Vi gjenkjenner nesten alle fortidsendelsene i medium. Det er bare ett unntak: 2 person entall. Her ser formen underlig ut, med ω som endelse. Vi er vant til å tenke på ω som en endelse i 1 person entall presens indikativ aktiv. Augmentet gjør at vi ikke kan blande formene sammen. Formen εποιησω ’du skapte’ er oppstått ved at sigma i endelsen σο falt bort. Deretter fulgte kontraksjon. Utviklingen kan man tenke seg slik:

  1. Sigma falt bort i endelsen: εποιησασο ble til εποιησαο
  2. Deretter trekkes formen sammen. α + ο = ω. Da blir resultatet εποιησω.

Derfor kan vi følge alfa gjennom hele tabellen med unntak av 2 person entall. Som i aktiv gjelder også her regelen om at augmentet sammen med sigma viser at formen er aorist indikativ. Dersom vi i tillegg kan fortidsendelsene i medium (μην, σο, το, μεθα, σθε, ντο), er det ikke vanskelig å kjenne dem igjen. I den følgende øvelsen brukes aorist indikativ aktiv og medium.

Øvelse. Oversett. 1. παλιν ουν ηρνησατο ο Πετρος (Joh 18:27). 2. και ωμολογησεν και ουκ ηρνησατο. και ωμολογησεν οτι εγω ουκ ειμι ο Χριστος (Joh 1:21). 3. και ησπασατο την Ελεισαβετ (Luk 1:40).

Infinitiv. Også den sigmatiske aoristen har infinitivsformer. Slik som indikativ har de også sekvensen sigma + alfa.

Sigmatisk aorist infinitiv aktiv: φιλησαι ’å elske’

Sigmatisk aorist infinitiv medium: ποιησασθαι ’å skape’

Når vi oversetter til norsk, svarer den greske aorist infinitiv som oftest til norsk presens infinitiv.

Øvelse. Oversett. 1. καιρος του κοψασθαι (κοπτω) και καιρος του ορχησασθαι (Fork 3:4b). 2. καιρος του φιλησαι και καιρος του μισησαι, καιρος πολεμου και καιρος ειρηνης (Fork 3:8).

Imperativ. Imperativ av den sigmatiske aorist ser ut som i tabellen under. Mediumformene vil vi først og fremst finne ved deponente verb. Alle formene har sigma + alfa med unntak av 2 person entall aorist imperativ aktiv:

2 person entall sigmatisk aorist imperativ aktiv λυσον

2 person flertall sigmatisk aorist imperativ aktiv λυσατε

2 person entall sigmatisk aorist imperativ medium ασπασαι

2 person flertall sigmatisk aorist imperativ medium ασπασασθε

Vi gjenkjenner endelsene i 2 person flertall. De er de samme som i de tilsvarende formene i indikativ. I 2 person entall er det derimot endelser som må læres separat. Det som skiller imperativformene fra indikativ, er selvfølgelig augmentet. Augmentet uttrykker fortid, og mangler derfor i bydeformen imperativ.

Lydendringer. Når sigma legges til rett etter en plosiv (πτκβδγφχθ), skjer det ulike lydendringer. Lydendringene kan sammenfattes slik:
Labialer: π β φ + σ = ψ
Dentaler: τ δ θ + σ = σ
Velarer: κ γ χ + σ = ξ

Eksempler på lydendringene. γραφω > εγραψα; πειθω > επεισα; πλεκω > επλεξα.

Øvelse. Oversett. 1. τω αγγελω της εν Εφεσω εκκλησιας γραψον (Åp 2:1). 2. ασπασασθε Αμπλιατον τον αγαπητον εν κυριω. (Rom 16:8).

 

 

Tilbake til gresk

Hjem