methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 19. desember 2015
Leksjon 43: Kappa-aorist

Aorist indikativ aktiv (kappa-aorist av διδωμι)
1 person entall εδωκα jeg ga
2 person entall εδωκας du ga
3 person entall εδωκε(ν) han/hun ga
1 person flertall εδωκαμεν vi ga
2 person flertall εδωκατε dere ga
3 person flertall εδωκαν de ga

Aorist indikativ aktiv (kappa-aorist av τιθημι)
1 person entall εθηκα jeg la
2 person entall εθηκας du la
3 person entall εθηκε(ν) han/hun la
1 person flertall εθηκαμεν vi la
2 person flertall εθηκατε dere la
3 person flertall εθηκαν de la

Kommentar til formen. Kappa-aoristen er en annen form for aorist. Den brukes i de såkalte μι-verbene διδωμι ’jeg gir’, τιθημι ’jeg setter, jeg plasserer, jeg legger’ og ιημι ’jeg sender’. Alle disse tilhører en eldre bøyningsform med μι som endelse i presens indikativ aktiv. Det siste verbet, ιημι, brukes ikke i den enkle formen i NT. NT bruker den sammensatte formen αφιημι ’jeg sender bort, jeg forlater’ (også overført i betydningen ’jeg tilgir’).

Kappa-aoristen er lett å lære. Det eneste som skiller den fra den sigmatiske aoristen er at sigma byttes ut med kappa. Vi har ovenfor ført opp formene for verbene διδωμι og τιθημι i aorist indikativ aktiv.

Øvelse. Oversett. 1. εγραψεν δε και τιτλον ο Πειλατος και εθηκεν επι του σταυρου (Joh 19:19). 2. εδωκεν αυτοις ο θεος Σαουλ (Apg 13:21).

 

 

Tilbake til gresk

Hjem