methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 27. desember 2015
Leksjon 44: Rotaorist

Aorist indikativ aktiv (rotaorist av verbet βαινω)
1 person entall εβην jeg gikk
2 person entall εβης du gikk
3 person entall εβη han/hun gikk
1 person flertall εβημεν vi gikk
2 person flertall εβητε dere gikk
3 person flertall εβησαν de gikk

Kommentar til formen. Rotaoristen har en enkel oppbygning. Etter augmentet følger verbets rot, her βη. I presens heter dette verbet βαινω. Etter roten føyes endelsene (ν, ς, -, μεν, τε, σαν) til. 1 person entall kan vi derfor analysere slik: ε-βη-ν. Formen kalles ’rotaorist’ fordi endelsen føyes direkte til roten. I 3 person entall rotaorist indikativ aktiv er det ingen endelse. Der består formen bare av augmentet + roten. Derfor vil formene i 3 person entall ende ulikt avhengig av hva roten er.

Noen vanlige rotaorister. Det er ikke mange verb som har rotaorist. De viktigste for oss er de følgende:

  1. εβην ’jeg gikk’ av βαίνω ’jeg går’. Dette verbet brukes i NT bare som sammensatt verb: καταβαινω, αναβαινω. Når καταβαινω eller αναβαινω får augment, kommer augmentet inne i ordet. Man følte at det var riktig å plassere augmentet i de sammensatte verbene på samme som sted som i det enkle verbet. Dersom vi skal sette αναβαινω ’jeg går opp’ i 1 person entall rotaorist indikativ aktiv, heter det ανεβην ’jeg gikk opp’.
  2. εγνων ’jeg kjente’ av γινωσκω ’jeg kjenner’. Igjen ser vi at presensformen er utvidet i forhold til den enkle aoristformen. Det så vi også i aorist II. Det er et mønster som går igjen i hele det greske språket.
  3. εστην ’jeg sto’ av ιστημι ’jeg stiller’. Her er det en forskyvning i verbets betydning fra presens til aorist. I aorist er den vanlige betydningen ’jeg sto’. I NT er dette verbet viktig som et sammensatt verb: ’Jeg sto opp’ heter ανεστην (av ανιστημι).

Øvelse. Oversett. 1. και ο κοσμος αυτον ουκ εγνω (Joh 1:10). 2. Χριστος ανεστη -- αληθως ανεστη. 3. και καταβαινει Αβραμ εις Αιγυπτον 4. και κατεβη Αβραμ εις Αιγυπτον (1 Mos 12:10).

 

 

Tilbake til gresk

Hjem