methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 27. desember 2015
Leksjon 45: Aorist indikativ passiv

Aorist indikativ passiv (’passiv’ aorist av verbet πορευομαι)
1 person entall επορευθην jeg reiste
2 person entall επορευθης du reiste
3 person entall επορευθη han/hun reiste
1 person flertall επορευθημεν vi reiste
2 person flertall επορευθητε dere reiste
3 person flertall επορευθησαν de reiste

Kommentar til formene. Det er enkelt å lære det vi kaller aorist indikativ passiv etter rotaoristen. Den har augment slik som rotaoristen. Den har også endelser som her helt like (ν, ς, -, μεν, τε, σαν). Det eneste som kommer til er passivkjennetegnet θη. θη kommer etter roten, men før endelsene. 1 person entall kan vi derfor analysere slik: ε-πορευ-θη-ν. Vi ser at endelsene er de vi kjenner fra aktiv. Det at aorist passiv har aktivendelser viser at det er en sen form. Da formen ble dannet, hadde man ikke lenger noen følelse for at disse endelsene hørte hjemme i aktiv.

Oversettelsen av aorist passiv. Vi har valgt å bruke verbet πορευομαι som eksempel. Det brukes i NT ikke i aktiv. I medium har det betydningen ’reise’. De deponente verbene (de som har aktiv betydning i medium) har en tendens til å bruke aorist passiv som sin aorist. Dette er så vanlig at vi her først ser på denne bruken:
πορευομαι ’jeg reiser’ (1 person entall presens indikativ medium)
επορευθην ’jeg reiste’ (1 person entall aorist indikativ passiv)
αποκρινομαι ’jeg svarer’ (1 person entall presens indikativ medium)
απεκριθην ’jeg svarte’ (1 person entall aorist indikativ passiv)

Disse eksemplene viser at vi ofte kan oversette aorist passiv som om den var aktiv. Dette er et paradoks i gresk grammatikk. Formen har et navn i grammatikken, men det er ikke gitt at formen betyr det navnet forteller oss. Aorist passiv kan imidlertid også brukes som en virkelig passiv. Da kan vi vise til den som handler med υπο + genitiv:

εβαπτισθη εις τον Ιορδανην υπο Ιωαννου (Mark 1:9)
’han ble døpt i Jordan av Johannes’

Her vil preposisjonsfrasen υπο Ιωαννου ’av Johannes’ si oss at den passive betydningen er den eneste mulige. Dette er noe man vil bli vant til. Vi kan merke oss en tendens: Dersom verbet er deponent i presens, er det sjelden at aorist passiv av det verbet er en ekte passiv.

Øvelse. Oversett. 1. εβαπτισθησαν υπο Ιωαννου. 2. εφοβηθην. 3. επορευθην εως Βηθλεεμ Ιουδα (Dom 19:18) 4. ο προφητης ει συ; και απεκριθη Ου (Joh 1:21). 5. ελυπηθη ο Πετρος (Joh 21:17).

 

 

Tilbake til gresk

Hjem