methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 27. desember 2015
Leksjon 47: Uregelmessige futurumformer


Futurum som har mistet sigma. Også innenfor futurum finner vi mange uregelmessige former. Slektskapet mellom futurum og aorist er tydelig også her. For det første vil verb som ender på λμνρ miste sigma. Dette så vi tidligere i aorist. Nå tar vi med også de tilsvarende futurumformene:

κρινω ’jeg dømmer’ (1 person entall presens indikativ aktiv)
κρινω ’jeg vil dømme’ (1 person entall futurum indikativ aktiv)
εκρινα ’jeg dømte’ (1 person entall aorist indikativ aktiv)

στελλω ’jeg sender’ (1 person entall presens indikativ aktiv)
στελω ’jeg vil sende’ (1 person entall futurum indikativ aktiv)
εστειλα ’jeg sendte’ (1 person entall aorist indikativ aktiv)

Futurum som bruker en annen stamme. Det finnes også futurumformer som bruker en annen stamme enn presensformen. Det dreier seg da om ulike verb som grammatikerne av praktiske grunner behandler som ett og samme verb. Vi har sett dette tidligere i aorist (εσθιω blir til εφαγον). Det samme kan skje i futurum. Slike futurumformer er selvfølgelig umulig å gjenkjenne dersom man ikke har lært dem. Vi merker oss særlig to trekk: For det første kan disse formene mangle sigma. For det andre kan diatesen skifte fra aktiv til medium. Fra gammelt av har futurumformene en tendens til å stå i medium. Dermed kan vi si at verbene opptrer som deponente verb i futurum, men ikke i de andre tempora. Vi kan derfor ofte se mønsteret med aktiv i presens og aorist, men medium i futurum (slik er det med verbene εσθιω og οραω).
Her er noen vanlige eksempler:

λεγω ’jeg sier’ (1 person entall presens indikativ aktiv)
ερω ’jeg vil si’ (1 person entall futurum indikativ aktiv)
ειπον ’jeg sa’ (1 person entall aorist II indikativ aktiv)

εσθιω ’jeg spiser’ (1 person entall presens indikativ aktiv)
φαγομαι ’jeg vil spise’ (1 person entall futurum indikativ medium)
εφαγον ’jeg spiste’ (1 person entall aorist indikativ aktiv)

οραω ’jeg ser’ (1 person entall presens indikativ aktiv)
οψομαι ’jeg vil se’ (1 person entall futurum indikativ medium)
ειδον ’jeg så’ (1 person entall aorist indikativ aktiv)

 

 

Tilbake til gresk

Hjem