methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 27. desember 2015
Leksjon 48: Futurum indikativ passiv


Futurum passiv kan ha aktiv betydning. Det greske språket hadde egne passivformer. Vi har sett at kjennetegnet på passiv var θη. Dette kjennetegnet finner vi også i futurum indikativ passiv. Vi kaller denne formen ’passiv’, men de samme problemene som vi møtte i aorist passiv møter vi også her: Futurum passiv kan ha aktiv betydning. Dette gjelder ved deponente verb. Når vi skal oversette futurum passiv må vi derfor alltid stille oss spørsmålet om det er en ’ekte’ passiv eller ikke.
Vi begynner med å se på hvordan formen er bygget opp. Formen ser ut slik vi kan forvente: πορευ-θη-σ-ο-μαι

Formelementene er: (1) Passivkjennetegnet θη. Dette forteller oss at formen er passiv. (2) Sigma. Sigma står her for futurum. Vi kjenner sigma igjen også fra futurum indikativ aktiv og medium. (3) Temavokalen. Den følger her det vanlige mønsteret οεεοεο. (4) Primærendelsene i medium (μαι σαι ται μεθα σθε νται). Disse endelsene er bevart med unntak av 2 person entall. Der er endelsen σαι smeltet sammen med temavokalen.

Vi bruker verbet πορεύομαι som eksempel. Dette kan vi regne som deponent. Derfor har futurum indikativ passiv her aktiv betydning.

Futurum indikativ passiv
1 person entall πορευθησομαι jeg vil reise
2 person entall πορευθηση du vil reise
3 person entall πορευθησεται han/hun vil reise
1 person flertall πορευθησομεθα vi vil reise
2 person flertall πορευθησεσθε dere vil reise
3 person flertall πορευθησονται de vil reise

Som aorist passiv, kan også futurum passiv brukes som en virkelig passiv. Det vil først og fremst skje dersom verbet også finnes i aktiv. Et slikt verb er σκοτιζω ’formørke’. Dersom det settes i futurum passiv, vil det være naturlig å oppfatte det som en ekte passiv: ο ηλιος σκοτισθησεται ’solen skal bli formørket’ (Mark 13:24).

 

 

Tilbake til gresk

Hjem