methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 28. desember 2015
Leksjon 50: Perfektum indikativ medium


Perfektum indikativ medium
1 person entall λελυμαι jeg er blitt løst           
2 person entall λελυσαι du er blitt løst
3 person entall λελυται han/hun er blitt løst
1 person flertall λελυμεθα vi er blitt løst
2 person flertall λελυσθε dere er blitt løst
3 person flertall λελυνται de er blitt løst

Kommentar til formen. Dette er den enkleste formen som finnes på gresk. Formen kan deles i to: Først perfektumstammen. Den er dannet ved at den første stavelsen er reduplisert (λελυ). Til denne perfektumstammen legger vi primærendelsene i medium (μαι σαι ται μεθα σθε νται). Her er det ingen kontraksjoner. For første gang ser vi derfor hele rekken med primærendelser bevart. Det er en mening i at primærendelsene brukes. Det er fordi den greske perfektum i sin opprinnelse er en nåtidsform.

Oversettelse. Perfektum indikativ medium er en relativt sjelden form. Den kan enten ha medial eller passiv betydning. En vanlig form vi møter i NT er γεγραπται ’det er blitt skrevet’ (3 person entall perfektum indikativ medium). Det er formen som brukes i siteringsformelen som Paulus gjentatte ganger bruker i Romerbrevet, καθως γεγραπται (Rom 1:17). Vi oversetter formelen ofte med ’slik det står skrevet’. Igjen ser vi at den greske perfektumformen føles som en nåtidsform. Med bruken av perfektum legger siteringsformelen ikke vekt på at Skriften en gang i fortiden ble skrevet. 

Øvelse. Oversett. 1. ο Ιησους ειπεν Τετελεσται (Joh 19:30). 2. λελουμαι εν τω αιματι του αρνιου.

 

 

Tilbake til gresk

Hjem