methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 29. desember 2015
Leksjon 55: Bøyningen av γενος (s-stammer i intetkjønn)

Nominativ entall το γενος
Akkusativ entall το γενος
Genitiv entall του γενους
Dativ entall τω γενει

Nominativ flertall τα γενη
Akkusativ flertall τα γενη
Genitiv flertall των γενων
Dativ flertall τοις γενεσι

Kommentar til formen. Sigma-stammene er de mest krevende i tredje deklinasjon. Substantivene er praktisk talt alle intetkjønn. En mulighet er å lære tabellen slik den står. Det vil likevel være mer tilfredsstillende å vite hvorfor disse formene ser slik ut. Det følgende er nødvendig for å forklare dem:

  1. Stammen er ikke den samme gjennom hele tabellen. Nominativ og akkusativ entall har stammen γενος. Alle de andre formene er basert på stammen γενες. Denne vekslingen var nedarvet. I nominativ og akkusativ entall er det nullendelse, som alltid i intetkjønn i tredje deklinasjon. Derfor brukes der formen γενος.
  2. Sigma falt bort mellom vokaler. Etter at sigma falt bort, fulgte kontraksjon. Genitiv entall er derfor resultatet av utviklingen γενεσος, γενεος, γενους. Dativ entall er resultatet av utviklingen γενεσι, γενει. Nominativ og akkusativ flertall er resultatet av utviklingen γενεσα, γενεα, γενη. I genitiv flertall ble γενεσων først til γενεων og til sist til γενων. I dativ flertall sigma bevart. Der sto den ikke mellom to vokaler fordi endelsen i dativ flertall er σι. Det er likevel bare en enkel sigma her i tekstene vi leser.

I ordboka står γενος, ους, το. Genitivformen γενους føres igjen opp i en forkortet form. Det er flere vanlige ord som har denne bøyningen. Noen kjente er εθνος ’folk’ og ορος ’fjell’.

Øvelse. Oversett. και Μωυσης ανεβη εις το ορος του θεου. και εκαλεσεν ο θεος αυτον εκ του ορους (2 Mos 19:3).

 

Tilbake til gresk

Hjem