methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 29. desember 2015
Leksjon 56: Bøyningen av πολις (i-stammer)

Nominativ entall η πολις
Akkusativ entall την πολιν
Genitiv entall της πολεως
Dativ entall τη πολει

Nominativ flertall αι πολεις
Akkusativ flertall τας πολεις
Genitiv flertall των πολεων
Dativ flertall ταις πολεσι(ν)

Kommentar til formen. Det er uklart hvorfor denne formen ser ut som den gjør. Den enkleste løsningen er her å lære den slik som den foreligger. Den mest påfallende endringen er i gentiv entall. Her er endelsen ως. Man tenker seg at den har oppstått ved en ’kvantitativ metatese’, det vil si at lengden på to vokaler ble byttet om (ηο ble til εω). I ordboka er dette ordet ført opp som πολις, εως, η.

Øvelse. Oversett. 1. ηλθεν εις την ιδιαν πολιν. 2. Βαβυλων, η πολις η ισχυρα.

 

Tilbake til gresk

Hjem