methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 29. desember 2015
Leksjon 57: Bøyningen av σωμα (t-stammer i intetkjønn)

Nominativ entall το σωμα
Akkusativ entall το σωμα
Genitiv entall του σωματος
Dativ entall τω σωματι

Nominativ flertall τα σωματα
Akkusativ flertall τα σωματα
Genitiv flertall των σωματων
Dativ flertall τοις σωμασι

Kommentar til formen. τ-stammene i intetkjønn er vanlige. Bøyningen er lett å forstå på bakgrunn av det greske språkets utvikling. Tidlig i greske språkets historie falt alle plosiver (πτκβδγφθχ) bort i slutten av ord. Dette er en vesentlig hendelse i det greske språkets historie. Den førte til at ingen greske ord kan ende på disse bokstavene. Dersom noen ord gjør det, er de ikke opprinnelig greske. Vi ser nå hva som har skjedd: I nominativ og akkusativ entall hadde intetkjønnsordene nullendelse: σωματ.  τ ble da stående i ordslutt, og falt bort. I de andre formene var τ vernet mot dette av endelsene. τ ble innkapslet og bevart. Bare i dativ flertall falt den bort. Der ble den svekket av endelsens sigma. I ordboka føres ordet opp som σωμα, ατος, το.

Øvelse. Oversett. 1. τα μελη του σωματος. 2. το σωμα του Χριστου.

 

Tilbake til gresk

Hjem