methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 23. februar 2015
Leksjon 6: Presens indikativ aktiv, kontraksjonsverb på εω

1 person entall φιλω jeg elsker
2 person entall φιλεις du elsker
3 person entall φιλει han/hun/det elsker
1 person flertall φιλουμεν vi elsker
2 person flertall φιλειτε dere elsker
3 person flertall φιλουσι(ν) de elsker

Denne bøyningen ligger svært nær bøyningen av πιστευω. Vi kan se på det som den samme formen, men det er noen endringer som har skjedd. Grunnen til det er at verbet opprinnelig het φιλεω i 1 person entall. Det vil si at formen i 1 person flertall var φιλεομεν. ε kom umiddelbart før temavokalen. Alle verb som hadde vokalen ε umiddelbart før temavokalen ble i tidens løp endret. Det greske språket tillot ikke rekkefølgen εο. De to vokalene ble trukket sammen til én vokal, εο ble til ου (som står for en o-lyd). Dette kalles sammentrekning eller kontraksjon. Verbene det gjelder kalles kontraksjonsverb. Det er nyttig å kjenne til denne utviklingen fordi ordboka alltid bruker den gamle formen (φιλεω), mens vi i tekstene møter den nye formen (φιλω). Dersom vi leter etter φιλω i ordboka, vil vi ikke finne den. Det er mulig å stille opp regler for sammentrekningen, og det kan lønne seg å lære dem. De reglene som virker her er:

  1. ε + ο blir til ου
  2. ε + ε blir til ει
  3. ε + en lang vokal (eller en diftong) fører til at bare den lange vokalen (eller diftongen) blir stående.

Hvis vi lærer oss disse reglene, vil vi se at bøyningen av φιλω er regelmessig. Vi setter opp den eldre formen i den første kolonnnen, deretter regelen som virker i det enkelte tilfelle, og til sist hvordan formen ser ut når vi møter den i en tekst.

Eldre form (regel) > Nyere form
φιλεω (regel 3) > φιλω
φιλεεις (regel 3)> φιλεις
φιλεει (regel 3) > φιλει
φιλεομεν (regel 1) > φιλουμεν
φιλεετε (regel 2) > φιλειτε
φιλεουσι(ν) (regel 3) > φιλουσι(ν)

Det er ikke nødvendig å kjenne alle detaljer i denne tabellen, men det er i alle tilfelle viktig å vite når man har med et kontraksjonsverb å gjøre: Ordboka vil føre opp disse verbene i 1 person entall, i den gamle formen som ender på εω.

Øvelse. Bruk tabellen over og oversett til norsk ved hjelp av ordboka.

1. κατηγορειτε. 2. λαλουμεν. 3. μαρτυρουμεν. 4. μαρτυρειτε 5. ζητω. 6. φιλεις. 7. ασθενει. 8. βλασφημουμεν. 9. βλασφημει.

 


Tilbake til gresk

Hjem