methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 2. mars 2015
Leksjon 8: Presens imperativ aktiv.

2 person entall πιστευε tro! (sies til én person)
2 person flertall πιστευετε tro! (sies til flere personer)

Vi setter nå verbet πιστευω i en tredje modus, imperativ. Her er det lettere å oversette gresken til norsk. Hovedregelen er at en gresk imperativ svarer til en norsk imperativ. Imperativ brukes når taleren ber den tiltalte om å handle. Subjektet for en imperativ blir sjelden uttrykt, men det er den tiltalte som må tenkes som subjektet. Vi sier ’lukk vinduet’, og mener ’lukk (du) vinduet’. Vi ser at 2 person flertall presens imperativ aktiv i form er identisk med 2 person flertall presens indikativ aktiv. På gresk er det altså ikke noe skille mellom formene ’dere tror’ (indikativ) og ’tro (dere)!’. Bare sammenhengen kan vise forskjellen, og noen steder kan man være i tvil om det er indikativ eller imperativ.

Øvelse. Oversett til norsk. 1. υπαγε. 2. υπαγετε.

 


Tilbake til gresk

Hjem