methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

GRESK - 5. mars 2015
Leksjon 9: Presens imperativ aktiv, kontraksjonsverb på εω

2 person entall ζητει søk! (sies til én person)
2 person flertall ζητειτε søk! (sies til flere personer)

Disse formene ser annerledes ut fordi reglene for kontraksjon (se leksjon 6) også virker her: Formen ζητει er en sammentrekning av ζητεε der ε + ε blir ει. Formen ζητειτε er en sammentrekning av ζητεετε. Også her blir ε + ε til ει.

Øvelse. Oversett til norsk. 1. φιλειτε. 2. μη μισειτε. 3. μη κρινετε. 4. παντοτε χαιρετε. 5. ευχαριστειτε.

 


Tilbake til gresk

Hjem