methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

SPRÅKET - 30. september 2018
«I min fars hus»

jesus-i-tempelet

«Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» (Luk 2:49)

Ifølge den nyeste norske bibeloversettelsen var dette svaret den tolv år gamle Jesus ga foreldrene sine. Siden de ikke fant ham i reisefølget som var på vei hjem fra påskefeiringen i Jerusalem, vendte de tilbake dit for å lete etter ham og fant ham i tempelet, som kan kalles Guds hus.

Dersom vi sammenligner denne norske bibeloversettelsen med andre oversettelser, finner vi en betydelig variasjon. Den engelske King James-bibelen lar Jesus si: «How is it that you sought me? knew you not that I must be about my Father's business?». Ytterligere en variant finner vi i The New Heart English Bible: «Why were you looking for me? Did you not know that I must be doing the works of my Father?» Mange engelskspråklige oversettelser har også «house», og samsvarer slik med den norske.

'House', 'business' og 'works'. Hva skyldes denne variasjonen? Alle oversettelsene arbeider her med det samme greske tekstgrunnlaget:

εν τοις του πατρος μου / en tois tou patros mou

τοις er en form av den bestemte artikkelen på gresk, altså det ordet som svarer til «the» på engelsk. I gresk kan man bruke den bestemte artikkelen uten noe substantiv som kommer etter; man bruker artikkelen nærmest som om den selv var et substantiv. Denne muligheten finnes i gresk fordi den greske artikkelen opprinnelig var et påpekende pronomen, «denne, dette, disse». Det er dette fenomenet vi møter i vår tekst: Artikkelen brukes uten at det kommer noe substantiv som samsvarer med den.

I vår tekst har artikkelen formen τοις/tois, som kan være enten hankjønn eller intetkjønn flertall.

Dersom vi tenker oss at τοις står i hankjønn flertall, vil den vise til mennesker, og hele setningen kan oversettes «visste dere ikke at jeg må være blant dem som hører min far til?». Denne oversettelsen er mulig fordi εν/en også kan brukes for «blant» dersom det i konteksten er tale om mennesker.

Dersom vi derimot tenker oss at τοις står i intetkjønn flertall, er en mulig oversettelse «visste dere ikke at jeg må være i de ting (det) som hører min far til?». Det er denne løsningen de fleste tror på, og derfra går man et skritt videre og forsøker å tolke hva pronomenet viser til. Siden man kan tenke seg at Jesus i vår tekst befinner seg i et hus, nemlig tempelet, er det mulig å gjette seg til at det er «hus» som det gåtefulle pronomenet peker på. Denne gjetningen tar imidlertid ikke hensyn til at pronomenet står i flertall, og at man på gresk, dersom man ønsker å si «hus», har et rikt vokabular å ta av.

I tillegg til å handle om tempelet inneholder også vår tekst et varsel om det oppdraget som Jesus har fått fra sin Far. Det er et oppdrag som må fullføres, noe tekstens δει ειναι / dei einai «må være» kanskje henspiller på. Det er dette handlingsaspektet som King James-bibelen vektlegger med sitt ord «business».

Teksten har en åpenhet som det er vanskelig å ivareta. Ingen av oversettelsene tar feil, men noe går tapt på veien fra grunntekst til oversettelse.

---

Skulpturen Jesus som tolvåring i tempelet av Antoni Wyrodek (1928) fra det underjordiske St. Kinga-kapellet, Wieliczka, Polen. Foto: Klearchos Kapoutsis, Santorini. Etter Wikimedia Commons.


 

 

 

Hjem