methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

FORTOLKNING - 17. januar 2015
«Ny»

Et viktig ord i Det nye testamentet er καινος «ny». Det er ordet som brukes i navnet på hele skriftsamlingen: η καινη διαθηκη «Det nye testamentet», og det er dette ordet Jesus bruker når han taler om «den nye pakt i mitt blod» (Luk 22:20). Ordet καινος er imidlertid bare ett av flere ord som kan oversettes «ny». Hva er betydningen av ordet καινος? Er det en vesensforskjell mellom dette ordet og det andre vanlige ordet for «ny» i Det nye testamentet, νεος? Det er tema for dette innlegget.

Det er vanlig å dele betydningen av καινος i to:

  1. «Ny» i betydningen «det som nylig er laget/blitt til». Eksempel: οικια καινη «et nytt hus» (Deut 20:5); μνημειον καινον «en ny grav» (Matt 27:60).
  2. «Ny» i betydningen «av et nytt slag». Eksempel: καινα δαιμονια «nye guder», nemlig de som Sokrates ble beskyldt for å innføre i Athen, og som var annerledes enn byens tradisjonelle guder (Xenophon, Memorabilia, 1,1,1); καινη διδαχη «en ny lære» (Mark 1:27).

De to betydningene kan selvfølgelig i mange tilfeller være like aktuelle for en og samme gjenstand: En bil kan være «ny» på begge måter samtidig; den kan være «ny» fra fabrikken (1) samtidig som den er en «ny» modell (2). Likevel gir det mening å skille mellom de to betydningene. Det er betydning (2), «av et nytt slag» som er den viktigste i Det nye testamentet; den har vekten når det tales om den nye pakten som Jesus bringer (η καινη διαθηκη, Luk 22:20), om mennesket som en ny skapning i Kristus (καινη κτισις, 2 Kor 5:17) og om Det nye Jerusalem (η καινη Ιερουσαλημ, Åp 21:2). Når det i Åpenbaringsboken heter ιδου, καινα παντα ποιω «Se, jeg gjør alle ting nye!» (Åp 21:5), ligger vekten på betydning (2). Ordet uttrykker først og fremst at den nye verden er av et annet slag enn den gamle, samtidig som den også kan sies å være «ny» i betydning (1).

På grunn av materialet ovenfor, er det ofte blitt sagt at betydningen «av et nytt slag» er et kjennetegn ved ordet καινος, og at dette skiller καινος fra det andre vanlige ordet for «ny», νεος. Dersom vi går gjennom tekstene, ser dette ut til å stemme: νεος betyr «ny» som for eksempel οινος νεος «den nye vin» (Mark 2:22), men ser ikke ut til å brukes med betydningen «av et nytt slag». Ordet νεος har til gjengjeld ofte en annen betydning, nemlig «ung» (jf. Jer 1:6, εγω νεωτερος ειμι «jeg er yngre/ung»). Dette er en betydning ordet καινος aldri har.

Et interessant eksempel på hvordan de to ordene fungerer sammen finner vi i Kolosserbrevet 3:10. Der brukes uttrykket ο νεος ο ανακαινουμενος «det nye (mennesket) som blir fornyet». Uttrykket viser til «det nye mennesket» som den døpte «tar på seg» i dåpen. Her brukes også καινος, men i form av et verb: ανακαινουμενος er en form av verbet ανακαινοω «fornye», som er avledet av adjektivet καινος «ny». Vi kan derfor tenke at νεος her uttrykker «ny» med vekt på tidsaspektet. Καινος (her som verb) uttrykker derimot at det døpte mennesket blir «fornyet» slik at det blir noe det ikke var tidligere (jf. betydning 2 ovenfor).

Konklusjonen er at språket i Det nye testamentet skiller mellom ulike ord for «ny». Ordet καινος har ofte betydningen «av et nytt slag». Ordet νεος har ikke denne dimensjonen.

 

 

Tilbake til blogg

Hjem