methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

Overlevering

OVERLEVERING - 7. juli 2019
«Gi keiserens det keiserens er». Ord av Jesus i Markus- og Thomasevangeliet

Hvem av de to inneholder Jesu ord i den eldste form? Les mer her

 

OVERLEVERING - 28. oktober 2018
Har vi originalmanuskriptene til Bibelens bøker?

Vi pleier å verdsette originalen høyere enn en kopi. Men har vi originalmanuskriptet til noen av Bibelens bøker? Les mer her

 

OVERLEVERING - 14. juli 2018
«Gå bak meg!»

Brukte Jesus de samme ordene overfor Peter og djevelen? Les mer her

 

OVERLEVERING - 20. november 2017
Engelen i Getsemane

Fortalte Lukas om en engel i Getsemane? Les mer her

 

OVERLEVERING - 1. juli 2017
De greske ordene i Thomasevangeliet

Hva forteller de greske ordene i Thomasevangeliet om overleveringen av Jesu ord? Les mer her

 

OVERLEVERING - 21. mai 2017
Hvem er «vi» i Apostelgjerningene?

Hva betyr det når det forfatteren av Apostelgjerningene sier «vi»? Les mer her

 

OVERLEVERING - 20. januar 2017
Seeren i Kolossae

Hva gjorde den navnløse som Paulus beskriver i Kolosserbrevet? Les mer her

 

OVERLEVERING - 31. desember 2016
Skrev Johannes om Treenigheten? J. A. Bengel om overleveringen av Johannesbrevet

Skrev Johannes om Treenigheten? Er det mulig å trekke noen konklusjoner bare på grunnlag av tekstens struktur? Les mer her

 

OVERLEVERING - 7. desember 2016
Paradiset i tid og rom

Sier bibelteksten noe om hvor Paradiset var? Les mer her

 

OVERLEVERING - 6. november 2016
«Brødrene» og «vennene» - «tollerne » og «hedningene»

Et vers i Berprekenen har en mangfoldig overlevering. Hva kan grunnene være? Les mer her

 

OVERLEVERING - 15. august 2016
Nympha fra Laodikea - et fragmentarisk bilde

Hvem var Nympha fra Laodikea, og hvorfor er overleveringen om denne personen flertydig? Les mer her

 

OVERLEVERING - 14. juli 2016
To versjoner av Aposteldekretet

Aposteldekretet (Apg 15:29) gir regler for rett livsførsel. Dekretet er imidlertid overlevert i ulike versjoner. Hvorfor? Les mer her

 

OVERLEVERING - 23. april 2016
«Det vi så med våre øyne...» Muratoris fragment om Johannes

Hva sier den ukjente forfatteren av Muratoris fragment om Johannes? Hvorfor mener han evangeliet fortjener en plass i Det nye testamentet? Les mer her

 

OVERLEVERING - 27. mars 2016
Er det en mening i rekkefølgen i Paulusbrevene?

Den ellers ukjente Euthalius så en mening i hvordan Paulusbrevene er ordnet. Les mer her

 

OVERLEVERING - 26. mars 2016
Paulusbrevene som 'system'

Finnes det en dypere mening i hvordan Paulusbrevene er ordnet? Les mer her

 

OVERLEVERING - 17. januar 2016
Euthalius' bønn

I en gren av overleveringen av Det nye testamentet er det overlevert en bønn som stammer fra en av dets utgivere. Les mer her

 

OVERLEVERING - 24. desember 2015
Hva var englenes budskap?

Hymnen som englene synger til gjeterne ved Betlehem kan gjengis på ulike måter. Les mer her

 

OVERLEVERING - 17. oktober 2015
De ukjente skriverne

En viktig fase i overleveringen av Det nye testamentet er inndelingen av teksten i meningsenheter. Les mer her

 

OVERLEVERING - 22. august 2015
Hva het den rike mannen?

Det er mange navnløse personer i evangeliene. Ikke alle har kunnet slå seg til ro med dette. Les mer her

 

OVERLEVERING - 11. mai 2015
Kamelen og nåløyet

Kamelen nevnes flere steder i Det nye testamentet. Det er imidlertid omdiskutert hva ordet sikter til. Les mer her

 

OVERLEVERING - 19. april 2015
Johannes og jomfrufødselen

Det blir ofte sagt at evangelisten Johannes ikke kjenner tradisjonen om at Jesus var født av en jomfru. Ikke alle er enige i dette. Les mer her

 

OVERLEVERING - 5. april 2015
Hvor slutter setningen?

Enkelte steder i Det nye testamentet må vi selv finne ut hvor en setning slutter og en ny setning begynner. Hvilke kriterier kan vi bruke? Les mer her

 

OVERLEVERING - 7. mars 2015
«Og jeg stilte meg på havets strand»

I Åpenbaringsboken 12:17 er teksten overlevert i to varianter. Hvem er det som stilte seg på havets strand? Les mer her

 

OVERLEVERING - 28. februar 2015
Paradiselvene som symbol

Paradiselvene i 1. Mosebok ble tolket symbolsk i den tidlige kirken. Hva var tekstens opprinnelige mening, og hvordan ble den omtolket? Les mer her

 

OVERLEVERING - 21. februar 2015
Δια τι; «Hvorfor?» - en gammel innledning til Paulusbrevene

I mange manuskripter som inneholder Paulusbrevene er det også overlevert en kort notis som underlig nok stiller spørsmålet om hvorfor disse brevene kalles for Paulusbrevene. Les mer her

 

OVERLEVERING - 14. februar 2015
Bios-sjangeren

Også bibelmanuskriptene tar hensyn til den nære forbindelsen mellom en forfatters liv og verk. Les mer her

 

OVERLEVERING - 13. desember 2014
Codex Sinaiticus

Codex Sinaiticus blir av mange regnet som et av de viktigste håndskriftene til Det nye testamentet. Det har imidlertid et mangfoldig innhold, og inneholder flere tillegg til den nytestamentlige teksten. Les mer her

 

OVERLEVERING - 24. oktober 2014
Freer-logiet - et tillegg til Markusevangeliet

I et gresk bibelhåndskrift fra oldtidens Egypt finner vi en dialog mellom den oppstandne Jesus og disiplene. Teksten regnes som et tillegg til evangeliet, men er interessant lesning i seg selv. Det er et eksempel på den samme sjangeren som vi finner i Thomasevangeliet og i Maria Magdalenas evangelium: Samtaler med den oppstandne. Les mer her

 

OVERLEVERING - 17. oktober 2014
Glosser

Bibelforskerne snakker ofte om glosser, og sier at glosser noen steder har sneket seg inn i bibelteksten. Hva er en glosse, og hvordan kan vi gjenkjenne dem? Les mer her

 

OVERLEVERING - 3. oktober 2014
Vers som mangler

Dersom vi bruker Bibelselskapets 2011-oversettelse, vil vi merke at noen bibelvers mangler. Hva er bakgrunnen for dette? Les mer her

 

OVERLEVERING - 25. juli 2014
Minuskler og majuskler?

Det nye testamente er overlevert i et stort antall håndskrifter. Disse blir omtalt med en rekke tekniske termer. Noen av de vanligste er «majuskler» og «minuskler». Her forklarer jeg hva dette er. Les mer her

 

 

 

Hjem