methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

Språket

SPRÅKET - 25. desember 2018
Fra de gamle oversetternes verksted

Kan vi stole på de gamle bibeloversettelsene? Les mer her

 

SPRÅKET - 30. september 2018
«I min fars hus»

Hva sa ifølge Lukasevangeliet Jesus til foreldrene sine? Les mer her

 

SPRÅKET - 26. august 2018
To ord for tid

Hva er forskjellen på de to greske ordene for tid? Les mer her

 

SPRÅKET - 6. mai 2018
Brudd på språkets regler

Fra tid til annen brytes språkets regler. Men er det mulig å finne en grunn til at reglene brytes? Les mer her

 

SPRÅKET - 25. februar 2018
Grekere og romere i Romerbrevet

Hvordan skal vi gjengi navnene i Romerbrevet på norsk? Les mer her

 

SPRÅKET - 31. desember 2017
En undertekst i Lukasevangeliet

Hvorfor skriver Lukas i en særegen stil i Jesu fødselshistorie? Les mer her

 

SPRÅKET - 5. august 2017
To ord for «folk»

Hva ligger i de to vanligste ordene for «folk» i Det nye testamentet? Les mer her

 

SPRÅKET - 16. juli 2017
Det tidløse uttrykket

Det greske språket bruker ulike tider for å uttrykke allmenne sannheter. Les mer her

 

SPRÅKET - 10. februar 2017
En jødisk versjon av Det nye testamentet

Kan de greske ordene i Det nye testamentet best gjengis på hebraisk? Les mer her

 

SPRÅKET - 14. mars 2016
«Han som kommer» - om tidløse verbformer

De greske partisippene er i utgangspunktet tidsnøytrale, og kan derfor oversettes på flere ulike måter. Les mer her

 

SPRÅKET - 21. februar 2016
«Fortell det også til oss...» - en gresk uttrykksmåte i Paulusbrevene

Et gresk idiom som finnes allerede hos Homer kan kaste lys over steder hos Paulus. Les mer her

 

SPRÅKET - 8. november 2015
Metanoeo - å vende om?

Et viktig ord i Det nye testamentet er metanoeo. Hva er ordet sammensatt av, og hvordan skal vi oversette det? Les mer her

 

SPRÅKET - 28. september 2015
Det greske språket i Afghanistan

En innskrift fra det som i dag er Afghanistan har likhetstrekk med Det nye testamentets språk. Les mer her

 

SPRÅKET - 1. september 2015
«Simultaneum» - et glemt trekk ved Åpenbaringsboken

Teologen Johann Albrecht Bengel gjorde flere observasjoner i sitt studium av Åpenbaringsboken som fortjener oppmerksomhet også i dag. Les mer her

 

SPRÅKET - 20. juli 2015
Dobbeltnavnet

Mange personer i Det nye testamentet har to navn. Dette forteller oss noe om hvordan Det nye testamentet gjenspeiler et flerkulturelt samfunn der navnene ble oversatt til nye språk. Les mer her

 

SPRÅKET - 10. juli 2015
Navn fra fremmede språk

Hva skjedde med navn fra fremmede språk som ble tatt opp i det greske språket i oldtiden? Les mer her

 

SPRÅKET - 29. juni 2015
Det greske språket i Nubia

Kong Silkos greske innskrift fra tempelet i Talmis kan vitne om at skriveren tenkte på et annet språk enn gresk. Les mer her

 

SPRÅKET - 19. juni 2015
Gresk fra solgudens tempel - kong Silkos innskrift

I det gamle Nubia befinner det seg en innskrift som forteller oss en hel del om hvordan det greske språket ble brukt i det greske språkområdets yttergrenser. Les mer her

 

SPRÅKET - 18. mai 2015
Brev fra fortiden

Et antikt brev funnet i Attika 1888 er et av de eldste greske brevene vi har. Hva kan dette brevet lære oss om brevstilen i antikken? Les mer her

 

SPRÅKET - 4. mai 2015
Bokstaven H i det greske alfabetet

Bokstaven H betegner på gresk en vokal, men i vårt alfabet er det en konsonant. Hva er grunnen til dette, og hva kan studiet av denne bokstaven lære oss om alfabetets historie? Les mer her

 

SPRÅKET - 28. november 2014
Åpenbaringsbokens gresk

Det blir ofte sagt at Åpenbaringsboken inneholder mange språklige feil. Stemmer dette? Les mer her

 

SPRÅKET - 22. november 2014
Varianter av nytestamentlig gresk

Innenfor Det nye testamentet finnes det ulike språklige nivåer. Hvordan er det mulig for oss å se disse nivåene, og hva kan dette studiet lære oss? Les mer her

 

SPRÅKET - 15. november 2014
Et språklig mellomsjikt

Det blir ofte sagt at Det nye testamentet er skrevet på et folkespråk. Stemmer dette? Les mer her

 

SPRÅKET - 19. september 2014
Fra attisk til koiné - og tilbake

En teolog som har lært koiné-gresk for å lese Det nye testamentet vil ikke lett kunne lese en oldkirkelig forfatter fra 300-tallet som Eusebius. Man føler at man går inn i en annen språkverden, selv om språket fremdeles er gresk. Forklaringen ligger i at de lærde dyrket en språkform som forlengst var utdødd. Les mer her

 

SPRÅKET - 28. juni 2014
Hva er koiné?

Teologer snakker ofte om «koiné» eller «koiné-gresk». Dette er en egen form for gresk som var særlig viktig for den kristne litteraturen i antikken. Jeg vil her gi en kort forklaring på hva koiné-gresk er. Les mer her

 

 

 

Hjem