methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

Substantiv

Substantiv er ord som på norsk bøyes i entall og flertall, og som kan settes i bestemt eller ubestemt form: Hund, hunden, hunder, hundene. Substantiv er nært beslektet med adjektiv, men med den viktige forskjellen at substantivet har et grammatisk kjønn som ikke endres, mens adjektivet bøyes i kjønn. Adjektivet brukes for å beskrive substantivet: Den store hunden. Substantivene har på gresk tre kjønn. De bøyes i to tall og fire kasus.

Kjønnene
Greske substantiv har tre kjønn, slik som norsk: Hankjønn, hunkjønn og intetkjønn. Kjønnet lar seg ikke alltid bestemme på grunnlag av substantivets form. Som oftest er det artikkelen som forteller oss hvilket kjønn ordet har.

ο ανηρ «mannen» -- hankjønn
η γυνη «kvinnen» -- hunkjønn          
το κορασιον «jenta» -- intetkjønn

Tallene
Greske substantiv har som norsk to tall, entall og flertall.

ο ανηρ «mannen» οι ανδρες «mennene»
η γυνη «kvinnen» αι γυναικες «kvinnene»
το κορασιον «jenta» τα κορασια «jentene»

Kasus
Greske substantiv har fire kasus: Nominativ, akkusativ, genitiv og dativ. Kasus uttrykker substantivets funksjon i setningen eller hvordan substantivet er forbundet med et annet substantiv. Vi kan bruke de to norske setningene «jeg ser Petter» og «Petter ser meg» som eksempel. Vekslingen jeg/meg i disse setningene er en veksling mellom to ulike kasus: nominativ og akkusativ.

Nominativ
Nominativ er et ords nevneform. Substantiv i ordboka står alltid oppført i nominativ. Nominativ brukes i utrop: και ιδου, ιππος λευκος «og se, en hvit hest!». Her står substantivet ιππος «hest» i nominativ. Den viktigste funksjonen til nominativ er at nominativ uttrykker subjektet: ο ιππος τρεχει «hesten løper».

Akkusativ
Objektet i en setning står i akkusativ: βλεπω τον ιππον «jeg ser hesten». I denne setningen er ιππον objekt og står i akkusativ.

Genitiv
Ved å sette et substantiv i genitiv markerer vi at substantivet er forbundet med et annet ord, som oftest et substantiv: η κεφαλη του ιππου «hestens hode». Genitiv betegner ofte eierskap: ο αγρος του κυριου «herrens åker». Genitiv brukes også etter preposisjoner med betydningen «ut av» eller «fra»: απο θεου «fra Gud».

Dativ
Det indirekte objektet står i dativ. På norsk må vi ofte legge til ordet «til» i oversettelsen: λεγω τω κυριω «jeg sier til Herren». Dativ kan betegne instrumentet en handling utføres med: εγω βαπτιζω υδατι «jeg døper med vann». Dativ brukes også ved den vanlige preposisjonen εν: εν τω ουρανω «i himmelen.»

 

 

Tilbake til Gresk

Hjem