methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

OVERLEVERING - 14. juli 2016
To versjoner av «Aposteldekretet»

James

Lukas forteller i Apostelgjerningene at den første kristne forsamlingen i Jerusalem fattet et vedtak som inneholdt noen grunnleggende regler for rett livsførsel. Forskningen refererer til denne beslutningen som «Aposteldekretet». Dekretet er overlevert i to ulike versjoner i håndskriftene til Apostelgjerningene. Vi skal her se på disse versjonene og forsøke å svare på spørsmålet om hvorfor denne teksten er overlevert slik.

Bakgrunnen for Aposteldekretet var en strid i menigheten i Antiokia. Utsendinger hadde kommet fra Judea og hevdet at omskjærelsen var en forutsetning for frelse: εαν μη περιτμηθητε τω εθει τω Μωυσεως, ου δυνασθε σωθηναι «dersom dere ikke blir omskåret etter Mose skikk, kan dere ikke bli frelst.» (Apg 15:1). Spørsmålet ble så diskutert i forsamlingen i Jerusalem, der saken ble avgjort. Det skulle ikke være noe krav om omskjærelse.

Den første versjonen ser slik ut:

εδοξεν γαρ τω πνευματι τω αγιω και ημιν μηδεν πλεον επιτιθεσθαι υμιν βαρος πλην τουτων των επαναγκες, απεχεσθαι ειδωλοθυτων και αιματος και πνικτων και πορνειας εξ ων διατηρουντες ευ πραξετε

Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å pålegge dere en større byrde enn disse nødvendige; å avstå fra avgudsoffer, blod, det kvalte og utukt. Idet dere vokter dere for dette, vil det gå dere vel.

Vi ser at dekretet nevner fire ting: avgudsoffer (ειδωλοθυτα/eidolothyta), blod (αιμα/haima), det kvalte (πνικτα/pnikta) og utukt (πορνεια/porneia). Med «det kvalte» menes det sannsynligvis kjøtt fra dyr der blodet ikke er tappet.

Den andre versjonen av Aposteldekretet finnes blant annet overlevert i Codex Bezae, et tospråklig (gresk-latinsk) håndskrift fra 400-tallet:

εδοξεν γαρ τω πνευματι τω αγιω και ημιν μηδεν πλεον επιτιθεσθαι υμιν βαρος πλην τουτων των επαναγκες, απεχεσθαι ειδωλοθυτων και αιματος και πορνειας και οσα μη θελετε εαυτοις γινεσθαι, ετερω μη ποιειν εξ ων διατηρουντες ευ πραξετε

Den hellige ånd og vi har besluttet ikke å pålegge dere en større byrde enn disse nødvendige; å avstå fra avgudsoffer, blod og utukt, og å ikke gjøre det dere ikke ønsker skal ramme dere selv, mot en annen. Idet dere vokter dere for dette, vil det gå dere vel.

Vi ser at denne teksten får et annet fokus. «Det kvalte» blir ikke lenger nevnt, og en etisk handlingsregel er kommet til. Denne teksten ser derfor ut til å nedtone matforskriftene. Det er mulig at teksten i dette håndskriftet heller ikke forutsetter at forbudet mot blod er ment bokstavelig, men at «blod» kunne forstås i betydningen «drap». Codex Bezae er ikke alene om å utelate «det kvalte» fra dekretet. Lignende lesemåter finnes i syriske, koptiske og gammellatinske håndskrifter.

Hvilken form av Aposteldekretet er den mest opprinnelige? Alt taler for at det «det kvalte» sto i den opprinnelige teksten til Apostelgjerningene. Dersom ordet ikke var i den opprinnelige teksten, er det vanskelig å tenke seg at det er lagt til. Utviklingen gikk den motsatte veien: Tendensen var at man beveget seg bort fra matforskriftene. Det er derfor sannsynlig at ordet ble strøket av skrivere som ville gi Aposteldekretet et nytt innhold.

--
Når jeg sier at dekretet er overlevert i to versjoner, deler jeg inn tradisjonen i tekstvitner som har med «det kvalte» og tekstvitner som ikke har det. Det finnes også undervarianter, som at den etiske regelen («gjør ikke mot andre…») kan utelates fra den andre versjonen. Den etiske regelen passer dårlig inn i teksten, og ser i alle tilfelle ut til å være lagt til senere. -- Bildet viser Jakob, Jesu bror, som ledet forsamlingen i Jerusalem. Etter Wikimedia Commons.

Tilbake til blogg

Hjem