methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

Om meg

Jeg er førstelektor i gresk og Det nye testamente på Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hovedinteressen min er bibelstudier og kommentarlitteratur fra hele teologihistorien.

I 2011 tok jeg dr. philos.-graden ved Det teologiske fakultet. Avhandlingen min ble publisert i 2012 som Euthalian Traditions (Berlin/Boston, de Gruyter). I denne avhandlingen utviklet jeg i samarbeid med veilederen min, professor David Hellholm, en metode for å studere bibelteksten sammen med kommentarene som finnes i bibelmanuskriptene som en enhet.

Gjennom mange år har jeg samarbeidet med David Hellholm om ulike prosjekter, først om utgivelsen av Nils Alstrup Dahls Studies in Ephesians (Tübingen, Mohr 2000). Han har invitert meg til å være medforfatter i en kommentar til Hermas i serien Handbuch zum Neuen Testament. Arbeidet med denne kommentaren vil oppta de kommende årene.

Vemund Blomkvist

 

Hjem