methermenevomenon


τα ανω φρονειτε
μη τα επι της γης
προς Κολοσσαεις 3:2

 

 

 

Om meg

Jeg er førstelektor i gresk og Det nye testamente på Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hovedinteressen min er bibelstudier og kommentarlitteratur fra hele teologihistorien.

I 2011 tok jeg dr. philos.-graden ved Det teologiske fakultet. Avhandlingen min ble publisert i 2012 som Euthalian Traditions (Berlin/Boston, de Gruyter). I denne avhandlingen utviklet jeg i samarbeid med veilederen min, professor David Hellholm, en metode for å studere bibelteksten sammen med kommentarene som finnes i bibelmanuskriptene som en enhet.

Gjennom mange år har jeg samarbeidet med David Hellholm om ulike prosjekter, først om utgivelsen av Nils Alstrup Dahls Studies in Ephesians (Tübingen 2000). Senere med bidrag i Ablution, Initiation, Baptism (utgitt av David Hellholm, Tor Vegge, Øyvind Norderval Christer Hellholm, Berlin 2011). The Eucharist -- Its Origins and Contexts (Utgitt av David Hellholm og Dieter Sänger, Tübingen 2017). I de senere årene har jeg orientert meg mer mot studiet av hebraisk og koptisk.

Vemund Blomkvist

 

Hjem